Opinnot muissa yliopistoissa: Joustava opinto-oikeus (JOO)

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä perus- että jatkotutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat

Jotta opiskelija voisi hakea joustavaa opinto-oikeutta kohdeyliopistosta, hänen tulee saada hakemukseensa puolto kotiyliopistosta. Puoltaessaan hakemusta opiskelijan kotiyliopisto sitoutuu maksamaan opinto-oikeuksista ja suoritetuista opinnoista JOO-sopimuksessa määritellyn korvauksen kohdeyliopistolle. Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia.

Suunnitelluille JOO-opinnoille tarvitaan Aalto-yliopiston puolto.  Ennen opinto-oikeuden hakemista opiskelijan tulee tutustua sekä kotiyliopiston (Aalto-yliopisto) että kohdeyliopiston noudattamiin JOO-periaatteisiin. Aalto-yliopisto noudattaa lähtevien opiskelijoiden osalta jatkuvaa hakua, saapuvien opiskelijoiden osalta noudatetaan kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. Muiden yliopistojen käytännöt vaihtelevat, joten ennen hakemista kannattaa tarkistaa noudattaako kohdeyliopisto jatkuvaa hakua vai hakuaikoja. Lisätietoa puollon hakemisesta ja sen saamisen edellytyksistä, hakuajoista sekä muista JOO-opintoihin liittyvistä asioista on joustavan opinto-oikeuden Joopas-verkkopalvelussa www.joopas.fi -> JOO-oikeus -> Mitä on JOO-opiskelu -> Ohjeet yliopistoittain sekä Into sivulta: Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot  https://into.aalto.fi/display/fimobility/Etusivu 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla