Tieteellinen jatkokoulutus

Aalto-yliopiston jatkokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmistunut tohtori pystyy toimimaan monipuolisissa tehtävissä kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteiskunnan eri sektoreilla. Jatkokoulutus järjestetään korkeakoulujen tohtoriohjelmissa.

Jatkotutkinnot

Insinööritieteiden korkeakoulussa suoritetaan jatkotutkintona tekniikan tohtorin ja tekniikan lisensiaatin tutkintoja. Lisensiaatintutkinto on valinnainen välitavoite tekniikan tohtorin tutkintoa suoritettaessa. Suositeltavaa on suorittaa suoraan tohtorintutkinto.

Henkilöllä voi olla samanaikaisesti voimassa jatko-opinto-oikeus ainoastaan yhdessä Aalto-yliopiston tohtoriohjelmassa.

Jatko-opintojen aloittaminen

Jatko-opintojen pohjaksi vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelija voi kuitenkin aloittaa jatko-opintojensa suunnittelun jo hyvissä ajoin ennen kuin ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu loppuun. Jatko-opiskelijaksi aikovan kannattaa ottaa yhteyttä kiinnostuksensa kohteena olevasta tutkimusalasta vastaavaan professoriin ja keskustella hänen kanssaan jatko-opintojen aloittamisesta.  Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun jatkokoulutuksen tutkimusalat ja niistä vastaavat professorit on lueteltu yliopiston Into-sivuilla: https://into.aalto.fi/display/fidoctoraleng/Etusivu

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla