Vaihto-opiskelu

Opiskelijavaihto on monelle opintojen (tai jopa elämän) parasta aikaa! Ulkomaan opintojakso kehittää kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi sellaisia vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu-, neuvottelu- ja verkostoitumistaitoja, joita arvostetaan kansainvälistyvässä työelämässä. Ulkomailla opiskelu antaa paitsi perspektiiviä maailmankuvaan myös syventää itsetuntemusta. Tällaista oppia on vaikea hankkia pelkästään kotimaassa.

Vaihto-opiskelujakso kannattaa sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan jo opintojen alkuvaiheessa ja opiskelijavaihtoon voi valmistua etukäteen mm. huolehtimalla etukäteen tarvittavista kieliopinnoista ja suorittamalla kohdeyliopiston mahdollisesti vaatiman kansainvälisen kielitestin (esim. TOEFL, IELTS). Vaihto-opintoja suunnitellessa kannattaa myös huomioida lukukausien erilainen ajoittuminen eri maissa (esim. Saksa). Mitä paremmin ja ripeämmin olet edennyt opinnoissasi Aallossa, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on päästä opiskelijavaihtoon.

Aalto-yliopisto tukee sellaisia kokopäivätoimisia perusopiskelijoiden vaihto-opintoja, jotka voidaan sisällyttää opiskelijan opintosuunnitelmaan ja osaksi Aalto-yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Vaihto-opiskelujakso on pituudeltaan vähintään 3 kuukautta ja korkeintaan 12 kuukautta (yksi lukuvuosi) samassa vaihtokohteessa. Opiskelijavaihdon aikana opintojen tulee edetä normaalissa tahdissa (30 opintopistettä/lukukausi) ja yliopisto voi tukea vain sellaisia ulkomaan opintoja, jotka tulevat osaksi Aalto-yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.  

Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahoja myönnetään ulkomaisessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisessa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten. Aalto-yliopisto maksaa opiskelijavaihdon apurahan kaikille Aalto-yliopiston vaihto-opiskelupaikan saaneille ja opiskelijavaihdon ehdot täyttäville opiskelijoille.

Lisää tietoa opiskelijavaihdosta saat Insinööritieteiden korkeakoulun lähtevistä vaihto-opiskelijoista vastaavalta suunnittelijalta sekä Into-verkkosivustolta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla.

Vaihto-opiskelun haku-ajat ja kohteet

Opiskelijavaihtoon voi hakea vaihto-opiskelun hakuaikana. Hakuaikoja on 2-3 kertaa vuodessa. Myös Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun perustutkinto-opiskelija, joka hankkii itsenäisesti opiskelupaikan ulkomaisesta yliopistosta, voi hakea opiskelujaksoaan varten free mover -apurahaa opiskelijavaihdon hakuaikoina.

Tarkista lukuvuoden 2015-2016 hakuajat ja -ohjeet Into-verkkosivustolta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla

Insinööritieteiden korkeakoululla on omia alakohtaisia liikkuvuussopimuksia, jotka ovat ensisijaisesti suunnattu kyseisen koulutusohjelman/korkeakoulun opiskelijoille. Lisäksi Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakouluilla on kaikille tekniikan alan opiskelijoille yhteisesti suunnattuja vaihto-opiskelukohteita Euroopassa, Australiassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Tekniikan alan yhteisten sopimuskohteiden liikkuvuuden hallinnointi on jaettu tekniikan alan koulujen kesken.

Päivitetyt tiedot kohteista sekä kohdekohtaiset hakuvaatimukset löydät Into-verkkosivustolta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla.

DI-työn tekeminen ulkomailla

Kansainvälistymisen ja ulkomailla opiskelun ei välttämättä tarvitse tapahtua perinteisen vaihto-opiskelun muodossa, vaan voit myös lähteä tekemään diplomityötäsi ulkomaille. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu voi myöntää kansainvälisen opiskelijavaihdon apurahaa myös 3-6 kuukautta kestävää, ulkomailla tapahtuvaa diplomityön tekemistä varten. Suunnitelmista on hyvä keskustella hyvissä ajoin oman professorin kanssa. Professorin lisäksi tarvitset kontaktin ja työn ohjaajan myös vastaanottavasta yliopistosta.

Lisää tietoa DI-työn tekemisestä ulkomailla on saatavissa Into-verkkosivustolta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla.

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavat maisteriohjelmat

Voit myös hakea opiskelemaan kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavaan kaksivuotiseen maisteriohjelmaan (120 op). Näiden maisteriohjelmien opinnot ovat valmiiksi suunniteltu siten, että niihin sisältyy opiskelujakso vähintään yhdessä ulkomaisessa yliopistossa (esimerkiksi ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot Tanskassa DTUlla ja toisen vuoden opinnot Aalto-yliopistossa sisältäen yhteisen DI-työn). Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavat ohjelmat johtavat kahteen tai kolmeen ylempään korkeakoulututkintoon.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu on solminut sopimukset seuraavien kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavien maisteriohjelmien toteuttamisesta:

  • Cluster Dual Master Programme in Structural Engineering
  • Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)
  • European Mining, Minerals and Environmental Programme (EMMEP)
  • Nordic Master Programme in Environmental Engineering (eNviro5Tech)
  • Nordic Master Programme in Innovative and Sustainable Energy Engineering (ISEE)
  • Nordic Master Programme in Maritime Engineering (NMME)
  • Nordic Master Programme in Cold Climate Engineering (CCE)

Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettaviin maisteriohjelmiin on oma hakuaikansa ja omat hakuvaatimuksensa. Maisteriohjelmiin voi hakea Aalto-yliopiston keskeneräisellä tekniikan kandidaatin tutkinnolla, mutta tutkinnon tulee valmistua ennen ohjelman alkamista.

Katso lisätietoja Into-verkkosivustolta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla.

Kotikansainvälistyminen

Ulkomaille matkustaminen ei ole aina välttämätöntä ollakseen kansainvälinen. Otaniemeen saapuu vuosittain satoja ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka kaikki tarvitsevat kv-ISOhenkilön. Kv-ISOhenkilöt auttavat ulkomailta saapuvia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluyhteisöön ja opastavat heidät opintojen alkuun. Kv-ISOhenkilönä toimiminen on todellista kotikansainvälistymistä, jossa pääsee tutustumaan ihmisiin ympäri maailmaa. Kv-ISOhenkilötoiminnasta vastaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) yhdessä Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa. Pääset myös osaksi kansainvälistä ilmapiiriä osallistumalla AYY:n alaisten kansainvälisten yhdistysten toimintaan. Esimerkiksi AYY:n kansainvälinen jaosto Mosaic ja ESN Aalto (Erasmus Student Network) järjestävät tapahtumia vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää Kv-ISOtoiminnasta ja kansainvälisyydestä AYY:n sivuilta http://ayy.fi/jasenille/opiskelijakulttuuri/kansainvalisyys/ tai ota yhteys kiltasi kv-vastaavaan.

Harjoittelu ulkomailla

Kansainvälinen harjoittelu on erittäin suositeltavaa. Ulkomailla tapahtuvassa harjoittelussa on olennaista tutustua tekniikan alaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, oppia työskentelemään toisen kulttuuriin työympäristössä sekä parantaa kielitaitoa.

Ulkomaan harjoittelusta kiinnostuneiden kannattaa tutustua Aalto CareerWebissä esiteltyihin kansainvälisiin harjoitteluohjelmiin, joita ovat mm. Vulcanus ja CERN-harjoittelut. Lisäksi kannattaa tutustua opiskelijajärjestöjen tarjoamiin harjoittelumahdollisuuksiin. Voit hakea ulkomaille harjoitteluun joko harjoitteluohjelmien kautta tai itsenäisesti. Aalto CareerWebistä löydät lisätietoa mm. harjoitteluapurahoista.

Insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisten opiskelijapalveluiden yhteystiedot

Käyntiosoite: Otakaari 4, huone K104b

Postiosoite: PL 14100, 00076 AALTO

Kansainvälisten asioiden suunnittelija Riikka Jääskeläinen (lähtevät vaihto-opiskelijat)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puhelin +358 50 4090745

Kansainvälisten asioiden suunnittelija Börje Helenius (maisteriohjelmat)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,">Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puhelin +358 50 5906388

Koordinaattori Susanna Saarinen (harjoittelu ulkomailla)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,">Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puhelin +358 50 3889574

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla