Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 §). Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään WebOodissa.

Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.

Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2015-2016

  • 4.5.- 14.9.2015 välisenä aikana (vanhat opiskelijat).
  • uudet opiskelijat ilmoittautuvat hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti.
  • ilmoittautumistietojen muuttamisesta tulee olla yhteydessä opiskelijapalvelupisteeseen

Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Jos laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, opiskeluoikeuden palauttamista hakevalta opiskelijalta edellytetään muun muassa tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään säädetty uudelleenkirjautumismaksu 35 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosi-ilmoittautuminen  tai korkeakoulun opiskelija- ja opintopalvelupisteestä (OOP-palvelupiste).

Lukuvuoden 2015 - 2016 opetus- ja arviointijaksot

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Yksi periodi kestää seitsemän viikkoa. Periodin viimeinen viikko on toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat:

Syyslukukausi 2015 
1. arviointijakso (mm. rästitentit)
Maisterivaiheen orientaatioviikko

ma 24.8. - la 5.9.2015
ma 31.8. - pe 4.9.2015

I periodi
I periodin arviointiviikko  
ma 7.9. - la 24.10.2015
ma 19.10. - la 24.10.2015
II periodi
II periodin arviointiviikko 
ma 26.10. - la 12.12.2015
ma 7.12. - la 12.12.2015
2. arviointijakso ma 14.12. - la 19.12.2015

 

Kevätlukukausi 2016
III periodi
III periodin arviointiviikko
ma 4.1. - la 20.2.2016
ma 15.2. - la 20.2.2016
IV periodi
IV periodin arviointiviikko
ma 22.2. - la 9.4.2016
ma 4.4. - la 9.4.2016
V periodi
V periodin arviointiviikko
ma 11.4. - la 28.5.2016
ma 23.5. - la 28.5.2016
Kesäopetusjakso                     ma 30.5. - la 30.7.2016

Oppimisen arviointi tenttien avulla ja/tai muilla tavoilla

Oppimisen arviointia voidaan tehdä arviointijaksoilla, periodien viimeisten viikkojen eli palauteviikkojen aikana (esim. luentokuulustelut) ja korkeakoulun iltatenteissä.

Korkeakoulun iltatentit lukuvuonna 2015-2016

Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää lukuvuoden aikana n. kerran kuukaudessa iltatentin, jonka järjestämisestä päättää kurssin vastuuopettaja. Pakollinen ilmoittautuminen iltatenttiin tapahtuu WebOodissa. Tarkempia ohjeita iltatenteistä löydät Into-sivustolta.

Iltatentit
Syksy 2015 27.8. 29.10. 17.12  
Kevät 2016 14.1. 3.3. 21.4. 19.5.

Mallilukujärjestykset pääaineittain

Koko maisterivaiheen opintojen ajalle kullekin pääaineelle laaditaan mallilukujärjestykset. Ne kattavat koko maisteriopintojen ajan.

Luku- ja tenttijärjestykset

Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana maisterivaiheen opinnoissa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään.

Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat.

Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-verkkosivustolla kohdassa Lukuvuosikalenteri sekä opintoneuvolan ilmoitustaululta. Kursseittain tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto.fi/a/).

Muiden koulutusohjelmien luku- ja tenttijärjestykset ovat nähtävissä vastaavalta kohdalta kyseisen korkeakoulun Into-sivuilla. Ajantasaisin tieto löytyy WebOodista. Luku- ja tenttijärjestyksiin julkaisemisen jälkeen tulevat muutokset ovat nähtävillä WebOodissa sekä kurssien MyCourses-sivuilla. Luku- ja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan.

Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa kesätenttejä. Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-verkkosivustolta kohdasta Lukuvuosikalenteri - Kesäopetus.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla