Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS

Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa henkilökohtaisine valintoineen opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Opintopolku tulee suunnitella mahdollisimman järkeväksi ja suunnitelmallisesti eteneväksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse suunnitella opintojasi yksin vaan suunnittelun tueksi on tarjolla erilaisia mallilukujärjestyksiä ja suoritusjärjestysehdotuksia, erilaisia oppaita sekä opintoneuvontaa ja -ohjausta. Tärkein työkalu opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan työkalu omien opintojen etenemisen suunnitteluun ja seurantaan. Sen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija tutkinnon rakenteeseen, selkeyttää opiskelun lähtökohtia ja henkilökohtaisia tavoitteita ja taata siten opiskelijalle mahdollisimman hyvä ja sujuva opintopolku. HOPS on yksityiskohtainen, kurssitasolla laadittu suunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman kurssien suoritusaikataulusta.

HOPS on tarkoitettu nimenomaan opiskelujen etenemisen tueksi. Opintosuunnitelmasta on hyötyä ohjaustilanteissa opettajien vastaanotoilla ja koulutusohjelman kansliassa, jos opiskelija haluaa keskustella omista opinnoistaan ja käydä läpi omaa tilannettaan. Opintosuunnitelmaa tarvitaan myös esimerkiksi haettaessa vaihto-opintoihin ulkomaille tai JOO-opinto-oikeutta muihin kotimaisiin yliopistoihin.

Saavutettava opiskelu ja esteetön oppimisympäristö

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa Opiskelija voi erityisin perustein hakea opiskelun erityisjärjestelyjä ja saada opiskeluun tehostettua tukea. Erityisiä perusteita voivat olla mm. kuulovamma, näkövamma tai muu aistivamma, lukihäiriö, paniikkihäiriö tai Asperger-oireyhtymä. Monenlaisista oppijoista löytyy lisätietoa Aalto-yliopiston opintopsykologien Into-sivuilta. Erityisjärjestelyjä voivat muun muassa olla lisäajan saaminen tenttiin, koekysymykset isolla fontilla jne.

Lisätietoa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä ja erityisjärjestelyiden hakemisesta löydät Intosta.

Opintojen ohjaus ja neuvonta

Aalto-yliopiston opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja opintoneuvontaa koko opiskelunsa ajan. Tukea kannattaa hakea erityisesti opintojen alkumetreillä, jotta opiskelun liikkeellelähtö olisi mahdollisimman joustavaa ja tavoitteellinen opiskeluaika olisi mahdollista saavuttaa.

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opintohin kiinnittymistä ja opintojen sujuvaa etenemistä, oppimista ja opiskelukykyä sekä varmistaa opiskeljan tilanteen ja tarpeen mukainen tuki opintojen eri vaiheissa. Lähtökohtana on opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuu omien opintojensa etenemisestä. Useimmat opiskeluun liittyvät käytännön ongelmat voit selvittää itse tutustumalla opinto-oppaaseen, Intoon ja MyCourses -oppimisympäristöön.

Koulun oppimispalvelut sekä opetushenkilökunta ovat opiskelijan tukena ja tarjoavat erilaisia ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä tiedotusta koko opintopolun ajan. Opinto-ohjausta ja neuvontaa saat mm. opintoneuvojilta, koulutusohjelman kanslioista, opinto-ohjaajalta sekä opiskelijapalvelupisteestä. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Lisäksi järjestetään erilaisia opintoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia, joihin opiskelijoiden toivotaan osallistuvan.

Opintojen ohjaus ympyra ENG korjattu 2

 

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on mukana luomassa kannustavaa opiskeluympäristöä ja tukemassa opiskelijaa opintopolun eri vaiheissa. Opinto-ohjaajalta saat henkilökohtaista tukea ja ohjausta erilaisiin opiskeluun ja opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajaan voit olla yhteydessä mm. seuraavissa asioissa:

Tukea ja kannustusta

  • opintojen tilanteen ja tavoitteiden selkiyttäminen
  • opiskelun ja ajankäytön suunnittelu
  • omien opiskelutaitojen kehittäminen
  • lisäpotkua opintohin

Apua ja ohjausta

  • opintojen käyntiin saattaminen
  • opintojen eteneminen
  • opiskeluun liittyvät pulmatilanteet
  • motivaatio-ongelmat
  • palaaminen opintojen pariin pitkän tauon jälkeen
  • jumiutuneiden opintojen tai lopputyön eteenpäin vieminen


Opinto-ohjaaja Anu Vaaraniemi

Vastaanotto: K1-talo, Otakaari 4, huone 102, oven ollessa auki tai sopimuksen mukaan.
Puhelin: 050 344 0675
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Tarkemmin opintojen ohjauksesta ja suunnittelusta sekä ohjaus- ja neuvontapalveluista kerrotaan Into-verkkosivustolla https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Omien+opintojen+suunnittelu

Tutustu myös Inton Opiskelutaidot -sivustoon, mistä löytyy monipuolisesti tietoa opiskelutaidoista, kuten ajankäytön suunnittelusta, tentteihin valmistautumisesta, diplomityön tekemisestä jne.
https://into.aalto.fi/display/fiopiskelutaidot/Etusivu

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla