Lukuvuoden aikataulut ja ilmoittautuminen

Lukuvuoden aikataulu

Lukuvuoden 2015 - 2016 opetus- ja arviointijaksot

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Yksi periodi kestää seitsemän viikkoa. Periodin viimeinen viikko on toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat:

Syyslukukausi 2015 

Kesäopetusjakso

ma 3.8. - la 22.8.2015

1. arviointijakso (mm. rästitentit)
Kandidaattiopiskelijoiden

orientaatioviikko

ma 24.8. - la 5.9.2015
ma 31.8. - pe 4.9.2015

I periodi
I periodin arviointiviikko  
ma 7.9. - la 24.10.2015
ma 19.10. - la 24.10.2015
II periodi
II periodin arviointiviikko 
ma 26.10. - la 12.12.2015
ma 7.12. - la 12.12.2015
2. arviointijakso ma 14.12. - la 19.12.2015

 

Kevätlukukausi 2016
III periodi
III periodin arviointiviikko
ma 4.1. - la 20.2.2016
ma 15.2. - la 20.2.2016
IV periodi
IV periodin arviointiviikko
ma 22.2. - la 9.4.2016
ma 4.4. - la 9.4.2016
V periodi
V periodin arviointiviikko
ma 11.4. - la 28.5.2016
ma 23.5. - la 28.5.2016
Kesäopetusjakso                     ma 30.5. - la 30.7.2016

 

Oppimisen arviointi tenttien avulla ja/tai muilla tavoilla

Oppimisen arviointia voidaan tehdä arviointijaksoilla, periodien viimeisten viikkojen eli palauteviikkojen aikana (esim. luentokuulustelut) ja iltatenteissä.

Korkeakoulun iltatentit lukuvuonna 2015-2016

Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa iltatentin, jonka järjestämisestä päättää kurssin vastuuopettaja. Pakollinen ilmoittautuminen iltatenttiin tapahtuu WebOodissa. Tarkempia ohjeita iltatenteistä löydät Intosta Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa /
    … / Aalto ENGin iltatentit / Aalto ENGin iltatentit /ohjeet opiskelijalle.

Iltatentit
Syksy 2015 27.8. 29.10. 17.12  
Kevät 2016 14.1. 3.3. 21.4. 19.5.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 §). Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus.

Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2015-2016:

  •     4.5.-14.9.2015 (vanhat opiskelijat)
  •     Uudet opiskelijat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaan
  •     ilmoittautumistietojen muuttamisesta tulee olla yhteydessä opiskelijapalvelupisteeseen

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Intyosta https://into.aalto.fi/ ->Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle->Lukuvuosikalenteri->Lukuvuosi-ilmoittautuminen tai suoraan osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Asiaa voi tiedustella myös korkeakoulun opiskelijapalvelupisteestä.

Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet läsnä olevaksi tai poissa olevaksi ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Opinto-oikeuden palauttamisesta on lisätietoa ja ohjeita Intossa; Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle->Lukuvuosikalenteri->Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyön

Kursseille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssille ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautuminen aukeaa 28 päivää ennen opetusperiodin alkamista ja päättyy 7 päivää periodin alkamisen jälkeen (vararehtorin päätös 28.11.2013).

 

Tentteihin ilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua kokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetilaisuuden järjestämistä. Ilmoittautumiset tarkistetaan ennen tenttitilaisuuden alkua ja tenttisaliin pääsevät vain ilmoittautuneet. Suurissa tenteissä saliin voidaan ottaa kaikki saapuneet, jolloin ilmoittautuminen kontrolloidaan tentin jälkeen eikä ilmoittautumatta jättäneiden tenttipapereita tarkasteta. Opettajien kanssa ei voi neuvotella eri järjestelyistä. Ilmoittautuminen katsotaan kokeeseen osallistumiseksi, ellei sitä ole peruutettu ennen kokeen alkamista. Kokeessa kahdesti hylätyn opiskelijan on neuvoteltava asianomaisen opettajan kanssa kurssin suorittamisesta.

Lisätietoa Intosta: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Opintojen ja opiskelun säännöstö / Tenttiohjesääntö

Luku- ja tenttijärjestykset

Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana kandidaattiohjelmassa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään.

Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat.

Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-sivuilta lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosikalenteri tai into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Lukuvuosikalenteri --> Luku- ja tenttijärjestykset. Kurssikohtaisesti tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto.fi/a/).

Luku- ja tenttijärjestyksiin niiden julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset ovat nähtävillä WebOodi -järjestelmässä, missä on ajantasaisin tieto. Luku- ja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan.

Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa tenttejä myös kesällä. Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-sivuilta lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosikalenteri tai into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Lukuvuosikalenteri --> Kesäopetus.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla