ENG3044 Rakennettu ympäristö

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa on kolme pääainetta, jotka ovat Energia- ja ympäristötekniikka, Kone- ja rakennustekniikka ja Rakennettu ympäristö. Tässä esitellään Rakennetun ympäristön pääaine.

Rakennetun ympäristön pääaineen vastuuprofessori on Raine Mäntysalo.

Pääaineen kuvaus

Rakennetun ympäristön kandipääaineessa rakennettua ympäristöä tarkastellaan erityisesti kiinteistötalouden, liikennetekniikan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista. Rakennetun ympäristön yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä ei voi ylikorostaa. Se vastaa 70 prosenttia kansallisvarallisuudestamme, 50 prosenttia ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumismahdollisuuksistamme, 30 prosenttia bruttokansantuotteestamme ja 20 prosenttia työpaikoistamme. Kandipääaine luo perustan rakennetun ympäristön suunnittelun ja investointien hallinnan tiedoille ja taidoille. Se rakentaa kokonaisvaltaista harkintakykyä monimutkaisen kaupunkitodellisuuden ja sen järjestelmien muutoksen hallitsemiseksi.

Voit valita kanditutkintoosi itseäsi kiinnostavan sivuaineen ja voit täydentää ja suunnata tutkintoasi haluamillasi vapaasti valittavilla opinnoilla. Kiinteistötalouden alaan liittyvää johtamisosaamistasi voit kasvattaa esimerkiksi tuotantotalouden ja kauppakorkeakoulun kurssitarjonnalla. Vahvistaaksesi maankäytön suunnitteluosaamistasi voit valita kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun kursseja arkkitehtuurin laitokselta. Yhdyskunta- ja ympäristöteknistä osaamistasi voit vastaavasti vahvistaa energia- ja ympäristötekniikan sivuaineella. Sivuaineopinnot rakennustekniikasta voivat olla hyvä valinta rakennuttamiseen osaamistaan laajentaville.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla