Lukuvuoden aikataulut ja ilmoittautuminen

Lukuvuoden aikataulu

Lukuvuoden 2017 - 2018 opetus- ja arviointijaksot

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Yksi periodi kestää seitsemän viikkoa. Periodin viimeinen viikko on toimii myös arviointiviikkona. Tämän lisäksi lukuvuonna järjestetään kaksi opetusperiodien ulkopuolista arviointijaksoa. Opetusperiodit ja arviointijaksot ovat:

Syyslukukausi 2017
   

viikot

Kesäopetusjakso

ma 1.8. - to 31.8.2017

31-35

1. arviointijakso

ma 21.8. - pe 8.9.2017

34-35

Orientaatioviikko

ma 4.9. - pe 8.9.2017

36

I periodi
I periodin arviointiviikko  
ma 11.9. - pe 27.10.2017
ma 23.10. - pe 27.10.2017

37-43
43

II periodi
II periodin arviointiviikko 
ma 30.10. - pe 15.12.2017
ma 11.12. - pe 15.12.2017

44-50
50

2. arviointijakso ma 18.12. - pe 22.12.2017 51

 

Kevätlukukausi 2018
    viikot  
III periodi
III periodin arviointiviikko
ma 2.1. - pe 16.2.2018
ma 12.2. - pe 16.2.2018
1-7
7
 
IV periodi
IV periodin arviointiviikko
ma 19.2. - pe 6.4.2018
ti 3.4. - pe 6.4.2018
8-14
14
 
V periodi
V periodin arviointiviikko
ma 9.4. - pe 25.5.2018
ma 21.5. - pe 25.5.2018
15-21
21
 
Kesäopetusjakso                     ma 28.5. - ti 31.7.2018 22-31  

 

Oppimisen arviointi tenttien avulla ja/tai muilla tavoilla

Oppimisen arviointia voidaan tehdä arviointijaksoilla, periodien viimeisten viikkojen eli arviointiviikkojen aikana (esim. kurssitentit) ja iltatenteissä.

Korkeakoulun iltatentit lukuvuonna 2017-2018

Insinööritieteiden korkeakoulu järjestää lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa iltatentin, jonka järjestämisestä päättää kurssin vastuuopettaja. Pakollinen ilmoittautuminen iltatenttiin tapahtuu WebOodissa. Tarkempia ohjeita iltatenteistä löydät Intosta Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa /
    … / Aalto ENGin iltatentit / Aalto ENGin iltatentit /ohjeet opiskelijalle.

Iltatentit
Syksy 2017  to 31.8.   to 2.11. 

 ti 19.12.

 
Kevät 2018  to 1.2.  to 1.3.  to 19.4.  to 17.5.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Aalto-yliopiston opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (L 558/2009, 39 §). Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus.

Aalto-yliopiston lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2017-2018:

  •     ma 2.5.- pe 15.9.2017 (vanhat opiskelijat)
  •     Uudet opiskelijat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaan
  •     ilmoittautumistietojen muuttamisesta tulee olla yhteydessä opiskelijapalvelupisteeseen

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Intosta https://into.aalto.fi/ ->Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle->Lukuvuosikalenteri->Lukuvuosi-ilmoittautuminen tai suoraan osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Asiaa voi tiedustella myös korkeakoulun opiskelijapalvelupisteestä.

Opiskelijat, jotka eivät ole ilmoittautuneet läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana, menettävät oikeutensa opiskella. Ilmoittautumisen laiminlyöneiden tulee hakea erillisellä menettelyllä opiskeluoikeuden palauttamista. Opinto-oikeuden palauttamisesta on lisätietoa ja ohjeita Intossa; Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle->Lukuvuosikalenteri->Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti

Kursseille ilmoittautuminen

Opiskelijan on ilmoittauduttava kurssille ennen sen alkua WebOodissa (oodi.aalto.fi/a/). Kurssille ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautuminen aukeaa 28 päivää ennen opetusperiodin alkamista ja päättyy 7 päivää periodin alkamisen jälkeen (vararehtorin päätös 28.11.2013). Osalla kursseista voi olla poikkeava ilmoittaumisaika (esimerkiksi kielikurssit tai jos kurssien järjestelyt muuten vaativat kurssi-ilmoittautumisen päättymistä aiemmin.

 

Tentteihin ilmoittautuminen

Aallon yhteinen tenttiohje astui voimaan elokuun 2017 alusta. Uusi tenttiohje koskee koko Aalto-yliopistoa ja siinä ohjeistetaan tenttijärjestelyitä, tenttiin ilmoittautumista ja tentin arvostelua. Tenttiohje korvaa koulujen omat tenttisäännöt.

Tenttiohjeen keskeisiä muutoksia opiskelijalle on, että kurssi-ilmoittautuminen on samalla ilmoittautuminen mahdollisiin välikokeisiin ja kurssin yhteydessä järjestettävään ensimmäiseen kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis ole erillistä ilmoittautumista kuten muihin tentteihin

Muihin kuin opiskelijan kurssi-ilmoittautumiseen sisältyviin tentteihin tulee ilmoittautua erikseen. Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 7 päivää ennen tenttiä ilmoittautumiseen tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä. Opiskelija saa kuittauksen ilmoittautumisen onnistumisesta.

Ilmoittautumiset tarkistetaan ennen tenttitilaisuuden alkua ja tenttisaliin pääsevät vain ilmoittautuneet. Ilmoittautuminen katsotaan tenttiin osallistumiseksi, ja tenttiin tulematta jättämisestä seuraa merkintä opintorekisteriin.

Koko tenttiohje löytyy Intosta: Into / Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulussa / Etusivu / Opintojen ja opiskelun säännöstö / Tenttiohje tai https://into.aalto.fi/display/firegulations/Aalto-yliopiston+yhteinen+tenttiohje

 

 

Luku- ja tenttijärjestykset

Koko lukuvuotta koskevat luku- ja tenttijärjestykset julkaistaan lukuvuoden alussa. Lukujärjestyksestä käy ilmi lukuvuoden aikana kandidaattiohjelmassa järjestettävät kurssit sekä missä ja milloin ne pidetään.

Tenttijärjestyksestä löytyvät tenttien ajankohdat.

Luku- ja tenttijärjestykset löytyvät Into-sivuilta lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosikalenteri tai into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Lukuvuosikalenteri --> Luku- ja tenttijärjestykset. Kurssikohtaisesti tiedot löytyvät WebOodi -järjestelmästä (oodi.aalto.fi/a/).

Luku- ja tenttijärjestyksiin niiden julkaisemisen jälkeen tulleet muutokset ovat nähtävillä WebOodi -järjestelmässä, missä on ajantasaisin tieto. Luku- ja tenttijärjestykseen liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä suoraan kurssin opettajaan tai opintoneuvolaan.

Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa tenttejä myös kesällä. Tieto kesäopetuksesta ja -tenteistä löytyy Into-sivuilta lukuvuosikalenterista https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Lukuvuosikalenteri tai into.aalto.fi --> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle --> Insinööritieteiden korkeakoulu --> Lukuvuosikalenteri --> Kesäopetus.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla