aalto-logo-fi

Aalto-yliopiston sivuaineopas

Sivuaine on opintokokonaisuus, jonka opiskelija suorittaa pääaineen tai vastaavien opintojen lisäksi. Sivuaine voi olla pakollinen tai valinnainen osa tutkintoa.

Tässä sivuaineoppaassa on esitelty kaikki Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) sivuaineet, tekniikan alan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) uuden tutkintorakenteen mukaiset sivuaineet sekä Kauppakorkeakoulun (BIZ) sivuaineet, joihin voivat hakea myös muiden Aallon korkeakoulujen opiskelijat. Tekniikan alan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) vanhan tutkintorakenteen mukaiset moduulit sekä vain Kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnatut sivuaineet on esitelty korkeakoulujen omissa opinto-oppaissa.

Sivuaineissa saatetaan käyttää hakua. Huomioi muun muassa nämä hakemisessa:

  • oman alan ulkopuolisiin sivuaineisiin on haettava
  • tekniikan alan sisällä sivuaineisiin ei pääsääntöisesti tarvitse hakea
  • kauppatieteellisen alan sisällä sivuaineisiin ei pääsääntöisesti tarvitse hakea
  • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sivuaineisiin täytyy hakea myös oman alan sisällä

Lisätietoa hakemisesta sekä hakuajat ja -ohjeet löytyvät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimobility/Etusivu. Sivuainekohtaiset tiedot löytyvät sivuaineiden kuvauksista.

Lyhenteiden selitykset:

ARTS = Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
BIZ = Kauppakorkeakoulu
CHEM = Kemian tekniikan korkeakoulu
ELEC = Sähkötekniikan korkeakoulu
ENG = Insinööritieteiden korkeakoulu
SCI = Perustieteiden korkeakoulu

Login Form

Powered by jms multisite for joomla