aalto-logo-sci-fi-1

Energiatieteet

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3035

Laajuus: 25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Filip Tuomisto

Muut sivuaineen professorit: Mathias Groth, Peter Lund

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tekniikan alalla sivuaine on tarkoitettu vain uuden rakenteen mukaan opiskeleville. Tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin teknillistä fysiikkaa pääaineenaan lukeville.

Haku: Tekniikan alan opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua). Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta sisäisen liikkuvuuden kautta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: Pääsääntöisesti tekniikan alan kandidaatintutkinnon matematiikan ja fysiikan peruskurssit. Yksityiskohtaisemmat esitiedot vaihtelevat kursseittain.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energivetenskaper, Advanced Energy Systems

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Energiatieteiden sivuaine tarjoaa tietoa energiantuotannon ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä. Sopivasti yhdistelemällä sivuaineessa tarjottuja kursseja voi suunnata opintonsa johonkin seuraavista ongelmakentistä:

  • energiateknologiat ja -kysymykset yleisesti
  • ydinenergian tuotto ja ydinreaktorien toiminta, ml. fuusio
  • uudet ja uusiutuvat energiatekniikat

Sivuaine tuo täydennystä yleisille energiatekniikan ja -talouden opinnoille.         

Opiskelijaa kehotetaan ottamaan yhteyttä vastuuprofessoreihin sivuaineen lopullisen sisällön hyväksyttämiseksi.

Energiatieteiden sivuaine antaa mahdollisuuden hakea opiskelemaan teknillistä fysiikkaa ylemmässä korkeakoulututkinnossa. Tarkemmat vaatimukset määritellään maisterivaiheen valintaperusteissa.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Valitse 3-4 kurssia (15–20 op) seuraavasta listasta:

 

 

PHYS-C0360

Säteilyfysiikka ja -turvallisuus

5

I-II

PHYS-C6360

Johdatus ydinenergiatekniikkaan

5

III-IV

PHYS-C6370

Fundamentals of New Energy Sources 

5

I-II

PHYS-C1380

Multi-disciplinary energy perspectives

5

III-IV

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

Valitse 1-2 kurssia (5-10 op) seuraavasta listasta:

 

 

PHYS-A1130/PHYS-A3130  /PHYS-A5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG) / Elektromagnetism

5

III/IV/IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140  /PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV/I-II/II

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

MS-C2111

Stokastiset prosessit

5

I-II

MS-C2107

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

5

I-II, III-IV

Login Form

Powered by jms multisite for joomla