aalto-logo-sci-fi-1

Laskennallinen tiede ja tekniikka

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3036

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Timo Eirola

Muut sivuaineen professorit: Tapio Ala-Nissilä, Erkki Oja, Jukka Tulkki

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tekniikan alalla sivuaine on tarkoitettu vain uuden rakenteen mukaan opiskeleville.           

Haku: Tekniikan alan opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua). Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta sisäisen liikkuvuuden kautta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: MS-A000* Matriisilaskenta / Matrisräkning, MS-A010* Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /Differential- och integralkalkyl 1, MS-A020* Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 / Differential- och integralkalkyl 2, MS-A030* Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 /Differential- och integralkalkyl 3, MS-A050* Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi/Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik, CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 / CSE-A1110 Ohjelmointi 1 (SCI:n opiskelijoille)

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Beräkningsbaserad vetenskap och teknik, Computational Science and Engineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskennallinen tiede ja tekniikka (LTT) on verkostomainen sivuaine, jonka tavoitteena on tukea eri aloilla tarvittavien matemaattisten mallien käyttöä monimutkaisten ilmiöiden tutkimuksessa ja hyödyntämiseen tähtäävissä analyyseissä ja suunnittelutehtävissä.

Sivuaineessa opitaan aluksi perustiedot matemaattisesta mallintamisesta, optimoinnista, numeerisista menetelmistä ja tarvittavasta tietotekniikasta. Sen jälkeen perehdytään menetelmiin, jotka ovat opiskelijan pääaineen sovellusten laskennan kannalta oleellisia.  Näitä ovat mm. syvempi matematiikka, lisää numeerisia menetelmiä, stokastiset menetelmät, koneoppiminen ja suurten datamäärien käsittely, hahmottaminen ja visualisointi.

LTT-sivuaine sopii kaikkien insinöörialojen, sekä myös joidenkin talouden ja muotoilun pääaineiden rinnalle.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit:

 

 

Mat-1.3651

Matrix Computations

5

I

Becs-114.1100

Laskennallinen tiede

5

I-II

Mat-1.3350

Partial Differential Equations (tai MS-C1350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt sekä MS-C1650 Numeerinen analyysi)  TAI

10 (5+5)

I-II (I, IV)

ICS-C3000

Datasta tietoon

5

II-III

Valitse alla olevista kursseista siten, että sivuaineen kokonaislaajuudeksi tulee 20-25 op:

 

Mat-2.3139

Nonlinear Programming

5

II

CSE-A1140/CSE-A1141

Tietorakenteet ja algoritmit / Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

I-II

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik

5

I, IV / I

Mat-1.3350

Partial Differential Equations (tai MS-C1350  Osittaisdifferentiaaliyhtälöt sekä MS-C1650  Numeerinen analyysi)

10 (5+5)

I-II (I, IV)

ICS-C3000

Datasta tietoon

5

II-III

Login Form

Powered by jms multisite for joomla