aalto-logo-sci-fi-1

Matematiikka

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3033

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Juha Kinnunen

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tekniikan alalla sivuaine on tarkoitettu vain uuden rakenteen mukaan opiskeleville.  Matematiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Tekniikan alan opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua). Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta sisäisen liikkuvuuden kautta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.          

Esitiedot: Lukion pitkä matematiikka.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Matematik, Mathematics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Matematiikalla on sovelluksia kaikilla tekniikan aloilla, ja tästä laaja-alaisuudesta johtuen sivuaineen opiskelija laatii matematiikan vastuuprofessori Juha Kinnusen kanssa 20 tai 25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin.

Matematiikan sivuaine antaa mahdollisuuden hakea opiskelemaan matematiikkaa ylemmässä korkeakoulututkinnossa. Tarkemmat vaatimukset määritellään maisterivaiheen valintaperusteissa.

Pakettiin valitaan kursseja alla olevasta listasta huomioiden opiskelijan tausta, kiinnostukset ja muiden opintojen tarpeet.

Sivuaineen rakenne                

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

MS-A000*

Matriisilaskenta /

Matrisräkning

5

I, II, III, IV /

I

MS-A010*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1

5

I, II, III /

 

II

MS-A020*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2

5

I, III /

 

III

MS-A030*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3

5

I, IV

 

IV

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik

5

I, IV

 

I

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

I, II, III

 

III

 

 

 IV

MS-C1050

Combinatorics

5

I

MS-C1080

Algebran perusrakenteet 

5

III

MS-C1110

Lukuteoria

5

I

MS-C1280

Mitta ja integraali 

5

IV

MS-C1300

Kompleksianalyysi 

5

I, III

MS-C1340

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt 

5

II, IV

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 

5

I

MS-C1420

Fourier-analyysi 

5

I, IV

MS-C1530

Käyrät ja pinnat 

5

III

MS-C1540

Euklidiset avaruudet 

5

III

MS-C1650

Numeerinen analyysi  

5

IV

MS-C1741

Finite element method 1

5

III-IV

Login Form

Powered by jms multisite for joomla