aalto-logo-sci-fi-1

Tietotekniikka

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3031

Laajuus: 25 op

HUOM. Myös ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen näiden ohjeiden mukaan, mutta 20 op laajuudessa. Silloin jo suoritettujen opintojen sisällyttämisestä sivuaineeseen sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Tuomas Aura

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tietotekniikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin tietotekniikan pääaineen opiskelijoille.

Haku: Tekniikan alan opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua). Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta sisäisen liikkuvuuden kautta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää kursseille voidaan rajata.                  

Esitiedot: CSE-A1110 Ohjelmointi 1 (ensisijaisesti SCI-koulun opiskelijoille, mutta myös muut sivuaineopiskelijat voivat valita tämän) tai CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (muiden Aallon koulujen opiskelijoille) tai muulla tavalla osoitetut ohjelmoinnin perustaidot (sovitaan vastuuprofessorin kanssa).

*HUOM. Ohjelmointikurssit suoritetaan pareittain: suoritetaan joko CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 & CSE-A1121 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 tai CSE-A1110 Ohjelmointi 1 & ICS-A1120 Ohjelmointi 2.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Datateknik, Computer Science and Engineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan sivuaineessa opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen, joten sivuaine on hyödyllinen kenelle tahansa Aallon opiskelijalle. Sivuainetta on myös mahdollista täydentää muilla tietotekniikan opinnoilla niin, että voit hakea opiskelemaan tietotekniikan diplomi-insinööriksi oman alasi kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Useimpia tietotekniikan opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit 10 op*:

CSE-A1140  /

 

CSE-A1141

Tietorakenteet ja algoritmit T (SCI) /

Tietorakenteet ja algoritmit Y (muut)

5

I-II

ICS-A1120  /

CSE-A1121

Ohjelmointi 2 /*

Ohjelmoinnin peruskurssi Y2*

5

IV-V
III-V

Valitse seuraavista niin, että 25 op täyttyy:

CSE-A1200

Tietokannat (suositellaan)

5

III-V

ICS-C2000

Tietojenkäsittelyteoria

5

III-IV

CSE-C2400

Tietokoneverkot

5

III-IV

ME-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CSE-C3800

Käyttöliittymät ja käytettävyys

5

I-II

ICS-C3000

Datasta tietoon

5

II-III

CSE-C3200

Käyttöjärjestelmät

5

I

CSE-C3210

Web Software Development

5

II-III

CSE-C3400

Information Security

5

I

CSE-C3610

Software Engineering

5

I-II, III-IV

* Jos sivuaineen pakolliset kurssit kuuluvat jo muualle tutkintoon, valitaan valinnaisten kurssien listalta niin, että 25 op täyttyy.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla