aalto-logo-sv

Aalto-universitetets biämnesguide

Ett biämne är en studiehelhet som den studerande avlägger utöver sitt huvudämne eller motsvarande studier. Biämnet kan vara en obligatorisk eller en valfri del av examen.

I denna biämnesguide presenteras alla biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS), biämnena i enlighet med den nya examensstrukturen vid Högskolan för kemiteknik (CHEM), Högskolan för elektroteknik (ELEC), Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) och Högskolan för teknikvetenskaper (SCI) samt de biämnen vid Handelshögskolan (BIZ) till vilka även studerande vid de andra högskolorna inom Aalto kan ansöka. Modulerna som stämmer med den gamla examensstrukturen vid de tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI) samt de biämnen som endast riktas till Handelshögskolans studerande presenteras i högskolornas egna studieguider.

Det kan förekomma en urvalsprocess till biämnena. Lägg märke till följande när nu ansöker till ett biämne:

  • du måste ansöka till biämnen som står utanför ditt eget område
  • internt inom det tekniska området är huvudregeln att du inte behöver ansöka till biämnena
  • internt inom det ekonomiska området är huvudregeln att du inte behöver ansöka till biämnena
  • inom Högskolan för konst, design och arkitektur måste du ansöka till biämnena även inom det egna utbildningsområdet

Tilläggsinformation om ansökan och ansökningstider samt anvisningar finns i Into: https://into.aalto.fi/display/svmobility/. Uppgifter om specifika biämnen finns i beskrivningarna av biämnena.

Förkortningar:

ARTS = Högskolan för konst, design och arkitektur
BIZ = Handelshögskolan
CHEM = Högskolan för kemiteknik
ELEC = Högskolan för elektroteknik
ENG = Högskolan för ingenjörsvetenskaper
SCI = Högskolan för teknikvetenskaper

Login Form

Powered by jms multisite for joomla