aalto-logo-elec-sv-1

ELEC:s biämnen för alla studerande

Biämnen vid högskolan för elektroteknik (ELEC) är indelade i guiden under två rubriker: ELEC:s biämnen för alla studerande och ELEC:s biämnen bara för studerande vid ELEC.

Sidorna ELEC:s biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för elektroteknik och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna ELEC:s biämnen bara för studerande vid ELEC innehåller information om biämnen som enbart erbjuds studerande vid Högskolan för elektroteknik.

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

Tilläggsinformation om ansökan till biämnen finns i Into: https://into.aalto.fi/display/svmobility/

ELEC:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

Informationsteknologi

25

Finska

Bioinformationsteknologi

25

Finska

Elektronik och elteknik

25

Finska

Automations- och systemteknik

25

Finska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla