aalto-logo-sci-sv-3

SCI:s biämnen för alla studerande

Biämnen vid högskolan för teknikvetenskaper (SCI) är indelade i guiden under två rubriker: SCI:s biämnen för alla studerande och SCI:s biämnen bara för studerande vid SCI.

Sidorna SCI:s biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för teknikvetenskaper och som kan väljas huvudsakligen av alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att det kan förekomma biämnen som erbjuds enbart för studerande vid specifika huvudämnen/institutioner.

Sidorna SCI:s biämnen bara för studerande vid SCI innehåller information om biämnen som enbart erbjuds till studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper.

I basinformationen om biämnet framkommer närmare uppgifter om biämnets målgrupp, hur ansökan till biämnet sker samt ifall det förekommer begränsningar på vem som kan antas till biämnet.

SCI:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

BIÄMNEN I KANDIDATEXAMEN

Energivetenskaper

25

Finska

Informationsnätverk

25

Finska

Beräkningsbaserad vetenskap och teknik

20–25

Finska

Matematik

20–25

Finska

Systemvetenskaper

25

Finska

Teknisk fysik

20-25

Finska

Datateknik

25

Finska

Produktionsekonomi

25

Finska

BIÄMNEN I HÖGRE EXAMEN

Aalto Ventures Program Minor (AVP)

20–40

Engelska

Analytics and Data Science

22-24

Engelska

Multi-Disciplinary Energy Studies (MES)

20-40

Engelska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla