aalto-logo-fi

Aalto-yliopiston sivuaineopas

Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osaan opinnoista täytyy hakea ja osa on vapaasti valittavissa. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Tässä oppaassa on:

  • esitelty kaikki Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) sivuaineet
  • esitelty tekniikan alan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) uuden tutkintorakenteen mukaiset sivuaineet
  • esitelty ne Kauppakorkeakoulun (BIZ) sivuaineet, joihin voivat hakea myös muiden Aallon korkeakoulujen opiskelijat
  • listattu ne yksittäiset kurssit, joille Aallon eri koulut tarjoavat paikkoja myös muiden koulujen opiskelijoille.

Tekniikan alan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG, SCI) vanhan tutkintorakenteen mukaiset moduulit sekä vain Kauppakorkeakoulun opiskelijoille suunnatut sivuaineet on esitelty korkeakoulujen omissa opinto-oppaissa.

Lyhenteiden selitykset:

ARTS = Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
BIZ = Kauppakorkeakoulu
CHEM = Kemian tekniikan korkeakoulu
ELEC = Sähkötekniikan korkeakoulu
ENG = Insinööritieteiden korkeakoulu
SCI = Perustieteiden korkeakoulu

Login Form

Powered by jms multisite for joomla