aalto-logo-biz-fi-3

BIZin sivuaineet kaikille Aallon opiskelijoille

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (BIZ) sivuaineet on jaoteltu oppaassa kahden otsikon alle: BIZin sivuaineet kaikille Aallon opiskelijoille ja BIZin sivuaineet vain omille opiskelijoille.

Sivulta BIZin sivuaineet kaikille Aallon opiskelijoille löytyy tietoa Kauppakorkeakoulun sivuaineista, joihin voivat hakea pääsääntöisesti kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat. Sivuaineiden tarkemmat kohderyhmät on määritelty sivuaineiden kuvauksissa, esimerkiksi joihinkin sivuaineisiin voivat hakea vain maisterivaiheen opiskelijat. Kuvauksissa kerrotaan myös hakumenettelystä ja mahdollisista opiskelijavalintaa koskevista rajoituksista ja kiintiöistä. Huomaathan myös, että myönnetty opinto-oikeus sivuaineeseen ei takaa pääsyä kaikille sivuaineen kursseille, vaan kursseilla saattaa olla lisäksi omia rajoituksia, kiintiöitä tai esitietovaatimuksia, jotka selviävät WebOodin kurssikuvauksesta.

Lisätietoa sivuaineisiin hakemisesta löytyy kohdasta Hakuohjeet. Huomaa, että joissakin sivuaineissa hakuajaksi on määritelty Aallon sisäisen liikkuvuuden haussa joko syksy tai kevät, ja joihinkin sivuaineisiin on kokonaan oma hakumenettelynsä. Tieto hakumenettelystä löytyy kunkin sivuaineen kuvauksesta kohdasta 'Haku'.

BIZin sivuaineet vain omille opiskelijoille -otsikon alta löytyy tieto kaikista niistä sivuaineista, jotka on tarkoitettu Kauppakorkeakoulun omille opiskelijoille.

BIZin sivuaineet kaikille Aallon opiskelijoille

Kauppakorkeakoulun tarjoamat sivuainekokonaisuudet on jaoteltu aineopintojen tasoisiin ja syventävien opintojen tasoisiin sivuaineisiin. Sivuaine Quantitative Methods voidaan suorittaa joko aineopintojen tai syventävien opintojen tasoisena. Syventävien opintojen tasoiset sivuaineet on suunnattu vain maisterivaiheen opiskelijoille. Aineopintojen tasoisiin sivuaineisiin voivat hakea sekä maisterivaiheen että kandivaiheen opiskelijat oman koulunsa vaatimusten mukaisesti.

HUOM! Mikäli sivuaineen tai yksittäisen kurssin kieli on englanti, opetus on englanniksi ja myös kaikki opintosuoritukset tehdään tällöin englanniksi.

Sivuaine

Laajuus opintopisteinä

Sivuaineen opetuskieli

Aineopintojen tasoiset sivuaineet

Business Technology

24 op

Suomi (osa kursseista englanniksi)

Information Technology Programme

24 op

Englanti

International Business (Mikkelin kampus)

24 op

Englanti

Johtaminen

24 op

Suomi

Laskentatoimi

24 op

Suomi

Liiketoimintaosaamisen perusteita

24 op

Suomi

Markkinointi

24 op

Suomi (osa kursseista englanniksi)

Taloustiede

24 op

Suomi (osa kursseista englanniksi)

Yritysjuridiikka

24 op

Suomi

Aineopintojen / syventävien opintojen tasoinen sivuaine

Quantitative Methods

24 op

Suomi (osa kursseista englanniksi) / Englanti

Syventävien opintojen tasoiset sivuaineet

Corporate Communication

24 op

Englanti (osa kursseista suomeksi)

Information and Service Management

24 op

Englanti

Management and International Business

24 op

Englanti

Selling and Sales Management

24 op

Englanti (osa kursseista suomeksi)

Aallon yhteiset sivuaineet

Lisäksi tarjolla on neljä Aalto-yliopiston eri koulujen yhteisesti järjestämää sivuainetta: Aaltonaut (suunnattu kandivaiheen opiskelijoille) sekä Aalto Service Minor, Creative Sustainability ja International Design Business Management (suunnattu maisterivaiheen opiskelijoille).

Sivuaine

Laajuus opintopisteinä

Sivuaineen opetuskieli

Aaltonaut

25 op

Englanti

Aalto Service Minor

20 - 25 op

English

Creative Sustainability

15-25 op

Englanti

International Design Business Management

24-40 op

Englanti

Login Form

Powered by jms multisite for joomla