Hakuohjeet

Muissa Aallon korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset kurssit

Aalto-yliopiston korkeakoulut tarjoavat eräillä kursseillaan paikkoja muiden koulujen opiskelijoille. Kursseille tulee hakea erikseen opinto-oikeutta.

Vain niille kursseille, jotka on ilmoitettu osaksi korkeakoulun sisäisen liikkuvuuden tarjontaa, voi hakea opinto-oikeutta. Korkeakoulut voivat rajoittaa tarjolla olevia kursseja ja osallistujamääriä. Myönnetty opinto-oikeus ei takaa pääsyä kurssille, mikäli kurssilla on esimerkiksi karsiva alkutentti, osallistujakiintiö tai etusijajärjestys.

Jos haluat hakea suorittamaan kokonaista sivuainetta toisessa Aallon koulussa, tutustu sivuainehaun ohjeisiin.

Milloin voin hakea?

Yksittäisille kursseille järjestetään (muutamin poikkeuksin) haku neljä kertaa vuodessa:

  • toukokuussa 1.5.–15.5. haku I–V periodin kursseille
  • syyskuussa 15.9.–30.9. haku II–V periodin kursseille
  • marraskuussa 15.11.–30.11. haku III–V periodin kursseille
  • helmikuussa 1.2.–15.2. haku IV ja V periodin kursseille

Miten haen?

1. Tutustu tarjontaan

Tarjonta lukuvuonna 2016-2017: https://into.aalto.fi/display/fimobility/Opinnot+toisissa+Aallon+kouluissa

2. Tutustu esitietovaatimuksiin

Hakijan tulee täyttää kurssille mahdollisesti asetetut esitietovaatimukset tai muut suorittamisedellytykset, jotka selviävät kurssikuvauksesta. Hakija voi hakea samalla hakukerralla opinto-oikeutta sekä esitietokurssille että sitä seuraavalle kurssille ja opinto-oikeuden saatuaan suorittaa kurssit vaaditussa järjestyksessä.

3. Hyväksytä opinnot HOPSiisi

Kurssin tarjoavan korkeakoulun myöntämä opinto-oikeus kurssille ei tarkoita sitä, että opinnot hyväksytään opiskelijan tutkintoon. Opiskelijan tulee itse varmistua asiasta etukäteen hyväksyttämällä opinnot osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS) omassa koulutusohjelmassaan.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa haettava kurssi on hyväksytty tutkintoon, on hakemuksen pakollinen liite.

4. Täytä hakemus eAge-järjestelmässä

  1. Mene hakujärjestelmään eAgeen: hakuajan aikana suora linkki hakulomakkeelle löytyy tästä
  2. Kirjaudu käyttäen Aalto-tunnuksia.
  3. Täytä hakemus. Tarkista, että haettavien opintojen tiedot ovat hakemuksessa oikein.
  4. Muista liittää hakemukseesi HOPS (hakemuksen pakollinen liite) ja mahdolliset muut tarvittavat liitteet.
  5. Tallenna hakemus ja muista sen jälkeen vielä lähettää hakemus käsiteltäväksi järjestelmässä.

Päätökset opinto-oikeuksista noin kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä

Päätökset sisäisen liikkuvuuden opinto-oikeuksista tehdään reilun kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa käsittely kestää myös hieman kauemmin. Tehdyt päätökset ovat nähtävillä eAge-järjestelmässä.

Näet tehdyn päätöksen kirjautumalla eAge-järjestelmään ja avaamalla siellä päätöksen. Mikäli sinulle ei tällä kertaa myönnetty opinto-oikeutta, voit hakea uudestaan seuraavassa haussa, mikäli opinnot ovat siinä tarjolla.

Hakijoiden karsinta

Mikäli kurssille hakee enemmän opiskelijoita kuin muiden koulujen opiskelijoille määriteltyyn kiintiöön mahtuu, joudutaan opiskelijoita karsimaan. Karsinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijan opintojen eteneminen omassa kotikorkeakoulussa (pääsääntöisesti pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat ovat etusijalla), esitietovaatimusten täyttyminen jne. Mikäli opiskelijoita ei pystytä karsimaan käyttämällä tasapuolisia kriteereitä, opinto-oikeuden saajat arvotaan.

Yhteystiedot

Login Form

Powered by jms multisite for joomla