aalto-logo-sv

Aalto-universitetets biämnesguide

Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna. En studerande kan söka studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet.

I denna biämnesguide presenteras:

  • alla biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS),
  • biämnena i enlighet med den nya examensstrukturen vid vid de tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI),
  • de biämnen vid Handelshögskolan (BIZ) till vilka även studerande vid de andra högskolorna inom Aalto kan ansöka samt
  • utbudet för enskilda kurser för vilka Aalto-universitetets högskolor erbjuder platser även för studerande vid de andra högskolorna.

Modulerna som stämmer med den gamla examensstrukturen vid de tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI) samt de biämnen som endast riktas till Handelshögskolans studerande presenteras i högskolornas egna studieguider.

Förkortningar:

ARTS = Högskolan för konst, design och arkitektur
BIZ = Handelshögskolan
CHEM = Högskolan för kemiteknik
ELEC = Högskolan för elektroteknik
ENG = Högskolan för ingenjörsvetenskaper
SCI = Högskolan för teknikvetenskaper

Login Form

Powered by jms multisite for joomla