aalto-logo-arts-sv-3

Aalto-universitetets biämnesguide 2015-2016

Obs! Den här biämnesguiden innehåller utbudet för läsåret 2015–2016. Guiden ger alltså inte rätt bild av utbudet vid ansökan i maj 2016, då studierätt kan sökas till studier under läsåret 2016-17. Biämnena och kurserna till vilka du kan ansöka i maj 2016 hittar du i Into.

ARTS´ biämnen för alla studerande

Biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är indelade i guiden under två rubriker: ARTS´ biämnen för alla studerande och ARTS´ biämnen bara för studerande vid ARTS.

Sidorna ARTS´ biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för konst, design och arkitektur och som kan väljas huvudsakligen av alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att det kan förekomma biämnen som erbjuds enbart för studerande vid specifika huvudämnen/institutioner.

Sidorna ARTS´ biämnen bara för studerande vid ARTS innehåller information om biämnen som enbart erbjuds till studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

I basinformationen om biämnet framkommer närmare uppgifter om biämnets målgrupp, hur ansökan till biämnet sker samt ifall det förekommer begränsningar på vem som kan antas till biämnet.

Se anvisningar för sökande för tilläggsinformation om ansökan till biämnen.

ARTS´ biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

BIÄMNEN I KANDIDATEXAMEN

Aaltonaut

25

Engelska

Animerad film

15-25

Finska/engelska

Arkitekturhistoria (kandidatnivå)

15-25

Finska

Audiovisuell affärsverksamhet

15-30

Finska/engelska

Audiovisuell gestaltning och planering

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Audiovisuell projektledning

15-25

Finska/engelska

Audiovisuellt berättande och dramaturgi

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Biämneshelhet i serieteckning

25

Finska

Biämnestudier i illustration

15

Finska/engelska

Design

15

Finska

Dokumentärfilm

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Fashion Management

24-30

Engelska

Film- och tv-scenografi

15-25

Finska/engelska

Filmens historia

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Filmfotografi

15-25

Finska

Filmklippning

15-25

Finska

Framtidsforskning

25

Finska

Funktionell beklädnadsdesign

15-25

Finska

Interaktionsdesign

15-25

Finska

Kostymdesign

15-25

Finska/engelska

Media

15-25

Finska

Samhällsplanering

15-25

Finska

Scenografi

15-25

Finska/engelska

Scenografi och kostymdesign

15-25

Finska/engelska

Stadsakademi

15-25

Finska

BIÄMNEN I HÖGRE EXAMEN

Aalto Service Minor

20-25

Engelska

Användbarhetsskola

20

Finska/engelska

Arkitekturhistoria (magisternivå)

15-25

Finska

Audiovisuell affärsverksamhet

15-30

Finska/engelska

Audiovisuell gestaltning och planering

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Audiovisuell projektledning

15-25

Finska/engelska

Audiovisuellt berättande och dramaturgi

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Collaborative and Industrial Design

20

Engelska

Creative Sustainability

15-25

Engelska

Curating Managing and Mediating Art

15-25

Engelska

Dokumentärfilm

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Dynamic Visualization in New Media

25

Engelska

Film- och tv-scenografi

15-25

Finska/engelska

Filmens historia

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Filmfotografi

15-25

Finska/engelska

Filmklippning

15-25

Finska

Game Design and Production

15 eller 25

Engelska

International Design Business Management (IDBM)

25

Engelska

Kostymdesign

15-25

Finska/engelska

Pack-Age: Interdisciplinary Packaging Design Project

15

Engelska

Pixstories (Visuellt berättande i digitala media)

15 eller 25

Finska/engelska

Product and Spatial Design

20

Engelska

Redesign of Society

15

Engelska

Scenografi

15-25

Finska/engelska

Scenografi och kostymdesign

15-25

Finska/engelska

Sound in New Media

15

Engelska

Textiles – Material and Structure

15-25

Engelska

Visual Culture and Contemporary Art

15 eller 25(-27)

Engelska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla