Aalto-universitetets biämnesguide 2015-2016

Obs! Den här biämnesguiden innehåller utbudet för läsåret 2015–2016. Guiden ger alltså inte rätt bild av utbudet vid ansökan i maj 2016, då studierätt kan sökas till studier under läsåret 2016-17. Biämnena och kurserna till vilka du kan ansöka i maj 2016 hittar du i Into.

Information om biämnen och enskilda kurser vid Handelshögskolan finns att läsa i den finska och engelska guiden

Login Form

Powered by jms multisite for joomla