aalto-logo-eng-sv-3

ENG:s biämnen för alla studerande

Biämnen viod högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) är indelade i guiden under en rubrik: ENG:s biämnen för alla studerande.

Sidorna ENG:s biämnen för alla studerande innehåller information om  biämnen som erbjuds vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna ELEC:s biämnen bara för studerande vid ELEC innehåller information om biämnen som enbart erbjuds studerande vid Högskolan för elektroteknik.

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

Se anvisningar för sökande för tilläggsinformation om ansökan till biämnen.

ENG:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

Biämnen som bygger på huvudämnen

Energi- och miljöteknik

25

Finska

Maskin- och byggnadsteknik

25

Finska

Den byggda miljön

25

Finska

Fristående biämnen

Computation and modelling i Engineering

25

Engelska

Altonaut

25

Engelska

Intelligenta system inom ingenjörsvetenskaper

25

Finska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla