aalto-logo-fi

Aalto-kurssit

Aalto-kurssi on yhden tai useamman Aalto-yliopiston korkeakoulun yhteistyössä järjestämä kurssi, joka on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Aalto-kursseille ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta, vaan kursseille voi ilmoittautua normaaliin tapaan WebOodissa. Tieto mahdollisesta poikkeavasta ilmoittautumiskäytännöstä on kuvattu kurssin kuvauksessa WebOodissa.

Tällä sivulla on listattu periodeittain lukuvuonna 2016-17 toteutettavat kaikille Aallon opiskelijoille avoimet Aalto-kurssit.

Katso myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimet University Wide Art Studies -opinnot

Huomaa myös, että Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Sähkötekniikan ja Perustieteiden korkeakoulujen kaikki opintotarjonta on avointa muille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Opinto-oikeutta näiden koulujen opintoihin ei tarvitse erikseen hakea.

I

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

25E19000 Entrepreneurial Competencies, 6 ECTS

31C00300 Suomen talous ja talouspolitiikka, 6 ECTS

31E11100 Microeconomics: Pricing, 6 ECTS

31E15000 Development Economics I, 6 ECTS

32C25000 Sopimusjuridiikka, 6 ECTS

32E2220 Elinkeinoverotus, 6 ECTS

32E11100 Legal Aspects of Finance, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8021 Participatory Methods and Facilitation Skills, 5 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4040 Opportunity Prototyping, 3 ECTS

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

Yhd-12.3081 State of the World and Development, 2 ECTS

ELEC-A8001 Johdatus sähköenergiajärjestelmiin, 3 ECTS

I-II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E72500 Finding Joy and Productivity in Academic Writing, 6 ECTS

21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 ECTS

21E72500 Finding Joy and Productivity in Academic Writing, 6 ECTS

23C60000 Market Research, 6 ECTS

25E50000 Venture ideation, 6 ECTS

26E04450 Design Business Management, 5 ECTS

31C00100 Mikrotaloustiede, 6 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CS-E5100 Introduction to IT Business and Venturing, 2 ECTS

PHYS-C9381 Energialukutaito: ydinkysymyksiä ja -vastauksia energiasta, 3 ECTS

AAN-C2007 Product Sustainability, 5 ECTS

NBE-C3001 Aivoaakkoset, 4 ECTS

CHEM-A1600 Akateemisen ajattelun alkeiskurssi, 3 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ELO-C3039 Animaatioilmaisun perusteet, 1-3 ECTS

ELO-C1502 Dokumentaarisen elokuvan teorian ja estetiikan perusteet, 2 ECTS

ELO-C4013 Elokuvauksen kirjatentti, 1 ECTS

ELO-E5012 Lavastustaiteen erityisalueet (MA): Storytelling in virtual reality, 5 ECTS

I + V

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4110 Aalto Fellows, 5 + 5 ECTS

I - V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E00035 Management and Strategy Book Club I, 3 ECTS

21E00036 Management and Strategy Book Club II, 3 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

DOM-E5089 Games Now!, 3-5 ECTS

ELO-C1021 Kotimainen pitkä elokuva, 2 ECTS

ELO-C4005 Kuvaajavierailut, 1 ECTS

ELO-E1005 Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit: Trilleri, teoriaosuus, 1-2 ECTS

ELO-E4006 Esitystekniikka, 1 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

ENG-E3102 Global Team-based Design Innovation, 10 ECTS

Kon-41.4002 Product Development Project, 10 ECTS

II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

20E00200 Public sector hackathon project

21E11001 Dialogues on Corporate responsibility in global economy, 6 ECTS

21C00400 Projektityö ja -johtaminen, 6 ECTS

21C00500  Liikkeenjohdon konsultointi, 6 ECTS

21C00500 Liikkeenjohdon konsultointi, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

23E85000 Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship, 3 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills, 6 ECTS

25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management, 3 ECTS

25E52000 Market Entry Strategies for Entrepreneurial Business, 6 ECTS

31C014100 Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 ECTS

31E12100 Microeconomics: Policy, 6 ECTS

31E00910 Applied Microeconometrics I, 6 ECTS

31E40100 History of Economic Growth and Crises, 6 ECTS

32C060 Verotuksen perusteet, 6 ECTS

32E15100 Kilpailuoikeus I, 6 ECTS

32E25100 Kansainväliset sopimukset, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8017 Eco-auditing, 2 ECTS

MUO-E8020 Sustainable Product and Service Design, Theory, 5 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

TU-E4060 Design and Innovation in Context, 6 ECTS

TU-E4080 Managing Innovative Sales, 3 ECTS

WAT-E2060 Sustainable Built Environment, 5 ECTS

TU-E3160 Learning and Learning Environments, 3 ECTS

ENG-A1005 Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi, 3 ECTS

III

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C10000 Business and Society, 6 ECTS

21E00052 Data-Driven Business, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills, 6 ECTS

26E03200 Managing in a Global Context, 6 ECTS

26E04350 Business Model Design, 5 ECTS

31E00500 International Trade, 6 ECTS

31E13000 Microeconomics: Industrial Organization, 6 ECTS

32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 ECTS

32C26000 Yhtiöjuridiikka, 6 ECTS

32E28100 Markkinoiden juridinen toimintaympäristö, 6 ECTS

32E29000 European and International Tax Law, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8018 Sustainability Politics, 5 ECTS

MUO-E8017 Eco-auditing, 2 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

TU-E4050 Entrepreneurial Leadership, 5 ECTS

III - IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C25000 Suoritusten ja palkitsemisen johtaminen, 6 ECTS

21E12002 CAPSTONE in Creative Sustainability, 6 ECTS

31C00200 Makrotaloustiede, 6 ECTS

31C01100 Taloustieteen matemaattiset menetelmät, 6 ECTS

32E36000 Monetizing IPR in Creative Industries, 6 ECTS PERUTTU

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

Kon-41.4014 Internship Innovation Project, 6 ECTS

TU-E4100 Startup Experience, 9 ECTS

TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu, 3 ECTS

TU-L2010 Videoanalyysi organisaatioiden yhteiskehittämisen tutkimuksessa, 5 ECTS

ELEC-A4930 Astronomical View of the World, 3 ECTS

ELEC-A4920 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot L, 3 ECTS

TU-A1140 Itsensä tunteminen ja johtaminen, 3 ECTS

III - V

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

WAT-E2070 Sustainable Global Technologies Studio, 10 ECTS

IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management, 3 ECTS

25E18000 Sustainable entrepreneurship, 6 ECTS

26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 ECTS

31E23000 Macroeconomics: Policy, 6 ECTS

31E00600 Open Economy Macroeconomics, 6 ECTS

31E00700 Labor Economics, 6 ECTS

32C31000 Työsuhdejuridiikka, 6 ECTS

32E21010 Rahoitusoikeus, 6 ECTS

32E31100 Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet, 6 ECTS

51E00100 Business Ethics, 6 ECTS

71C09000 Global online collaboration and team management, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8022 Creative Cooperation Methods and Skills, 5 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

REC-EV Vaihtuvasisältöinen opinto / Affärsjuridikens grunder, 5 ECTS

CS-E5390 Seminar on Law and Technology, 3 ECTS

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

TU-E4030 Entrepreneurial Finance, 5 ECTS

TU-E4070 Entrepreneurial Marketing, 5 ECTS

IV - V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

23C60000 Market Research, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8012 Design for Government, 10 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

AAN-C2003 ADD Basics: Working in the digital paradigm, 5 ECTS

CHEM-A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin, 3 ECTS

V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

JOIN-C7002 Design and Creativity in Business, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

23E57000 Fashion Marketing, 6 ECTS

31C01300 Energy and Environmental Economics, 6 ECTS

31C00800 Personnel Economics, 6 ECTS

31C00900 Raha- ja pankkiteoria, 6 ECTS

31E17000 African Economic Development, 6 ECTS

31E03000 Investment Decisions in Emerging Markets, 6 ECTS

32E30000 Tax Planning of International Enterprises, 6 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

 CS-E5440 Growth and Internationalization of Technology SMEs, 4 ECTS

SPT-EV Sustainability Game Changers, 5 ECTS

PHYS-E0580 CLIMATE.NOW - Basics of climate change and implications on technology and business, 2 ECTS / 5 ECTS

TBA

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ELO-E4510 Äänisuunnittelun metodit: Timothy Nielsen, 1 ECTS

ELO-C4505 Musiikki elokuvakerronnan välineenä, 3 ECTS

Login Form

Powered by jms multisite for joomla