aalto-logo-biz-fi-3

Johtaminen

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30100
Laajuus: 24 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Raimo Lovio
Haku: http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/hakuohjeet/sivuaine.html
Kiintiöt ja rajoitukset: Kiintiö 1 opiskelijaa

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta; perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
  • kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa työelämän tarpeisiin.

Sivuaineen rakenne

Sivuopintokokonaisuuden alussa tulee suorittaa Johtamisen perusteet -opintojakso (21A00110 tai 21A00210) ennen muiden johtamisen kurssien suorittamista tai samanaikaisesti ensimmäisen kurssin kanssa.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakollinen kurssi

21A00110

Johtamisen perusteet

6 op

Valinnaiset kurssit

25C00100

Entrepreneurship and Management Innovation 1)

6 op

21C00250

Organisaatiokäyttäytyminen 2)

6 op

21C00350

Human Resource Management 3)

6 op

21C00400

Projektityö ja -johtaminen

6 op

21C00500

Liikkeenjohdon konsultointi

6 op

21C00700

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa

6 op

21C10000

Business and Society

 6 op

JOIN-C7002

Design and Creativity in Business 4)

 6 op

1) Korvaa kurssin 21C00100 Liiketoiminta ja strategia

2) Korvaa kurssin 21C00200 Johtajuus organisaatiossa

3) Korvaa kurssin 21C00300 Henkilöstöjohtaminen

4) Korvaa kurssin JOIN-C7002 Design + Business

Login Form

Powered by jms multisite for joomla