aalto-logo-biz-fi-3

Liiketoimintaosaamisen perusteita

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ301

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Seppo Ikäheimo

Haku: http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Kiintiöt ja rajoitukset: Kiintiö 22 opiskelijaa

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista yhteensä 24 opintopisteen laajuiset opinnot (jos Yritysvastuu ja -etiikka on mukana, opintoja voi kertyä yhteensä 27 op). Kokonaisuuteen sisältyvillä kursseilla voi olla esitietovaatimuksia, jotka selviävät kurssikuvauksesta.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

21A00110

Johtamisen perusteet

6 op

   

21A00410

Yritysvastuu ja -etiikka

3 op

22A00110

Laskentatoimen perusteet

6 op

23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

28A00110

Rahoituksen perusteet

6 op

31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

32A00130

Yritysjuridiikan perusteet

6 op

35A00110

Tuotantotalouden perusteet

6 op

Login Form

Powered by jms multisite for joomla