aalto-logo-biz-fi-3

Markkinointi

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Vastuuopettaja: Ashih Kumar

Haku: ainoastaan keväisin, ohjeet hakemiseen täältä: http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Kiintiöt ja rajoitukset: haku vain keväisin

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa opiskelijalle

  • perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
  • perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
  • perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
  • perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Sivuaineen rakenne

Markkinoinnin perusteet -opintojakso (23A00110) on pakollinen osa sivuopintoja. Kokonaisuuden suorittaminen suositellaan aloitettavan tällä kurssilla.

Kaikille sivuaineopiskelijoille suositellaan kurssia 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen (tai 23C581 Consumer Behavior). Tämä kurssi on myös esitietovaatimuksena monille muille opintokokonaisuuden kursseille. Jos opiskelija haluaa erikoistua tuote- ja bisneskehitykseen, hänelle suositellaan lisäksi kursseja 23C550 ja 23C79000. Jos opiskelija haluaa erikoistua asiakassuhdejohtamiseen, hänelle suositellaan kursseja 23C72000 ja 23C77050. Jos opiskelija haluaa erikoistua markkinointiviestintään ja myynninedistämiseen, hänelle suositellaan kursseja 23C510 ja 23C77050.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakollinen kurssi

23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

Valinnaiset kurssit

23C510

Integrated Marketing Communications

6 op

23C550

Services Marketing

6 op

23C580

tai

23C581

Kuluttajan käyttäytyminen

 

Consumer Behavior

6 op

 

6 op

23C60000

Market Research

6 op

23C61050

Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot

6 op

23C72050

Customer Experience Management 1)

6 op

23C77051

Myynnin verkkokurssi 2)

6 op

23C79000

New Product Development

6 op

 

1) Korvaa kurssin 23C72000 Customer Relationship Management

2) Korvaa aikaisemmat kurssit 23C77050 Myynnin peruskurssi, 23C77000 Sales, Selling and Sales work ja TU-C8250 (Myynti ja markkinointi)

Login Form

Powered by jms multisite for joomla