aalto-logo-biz-fi-3

Taloustiede

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30200

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Haku: http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Kiintiöt ja rajoitukset: Kiintiö 5 opiskelijaa

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

  • osaavat ja ymmärtävät taloustiedettä siten, että he (a) hallitsevat sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, (b) pystyvät selittämään miten talouden toimijat tekevät päätöksiä ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia, (c) tietävät miten talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa sekä (d) tuntevat taloustieteellisten mallien kriittiset tekijät ja puutteet;
  • pystyvät soveltamaan taloustiedettä (a) Suomen kansantalouden ja maailmantalouden ajankohtaisten ongelmien erittelyyn, (b) talouspolitiikan arvioimiseen ja formulointiin sekä (c) valitsemiensa erityisalueiden keskeisten kysymysten tarkasteluun (esimerkiksi kansainvälinen kauppa, taloudellinen kehitys, energia- ja ympäristöongelmat); sekä
  • osaavat tulkita oman erikoistumisalueensa keskeisiä kysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Liiketoimintaosaamisen perusteista

   

31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

Pakolliset kurssit

 

 

31C00300

Suomen talous ja talouspolitiikka

6 op

sekä vähintään toinen seuraavista:

31C00100

Mikrotaloustiede

6 op

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

Valinnaiset kurssit

31C00400

Introduction to International Economics and Finance **)

6 op

31C00510

History of Economic Thought **)

6 op

31C00800

Personnel Economics

6 op

31C00900

Raha- ja pankkiteoria

6 op

31C01000

Topics in Economic Theory and Policy **)

6 op

31C01100

Taloustieteen matemaattiset menetelmät *)

6 op

31C01300

Energy and Environmental Economics

6 op

31C014100

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business

6 op

*) Kurssin suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista taloustieteen maisteriohjelmaan

**) Ei luennoida 2016-2017

Login Form

Powered by jms multisite for joomla