aalto-logo-chem-fi-3

Teollisuus ja ympäristö

Sivuaineen perustiedot

Koodi: CHEM3037

Laajuus: 20 – 25 op

Kieli: suomi, osin englanti

Sivuaineen vastuuopettaja: Timo Laukkanen

Kohderyhmä:

Sivuaine on tarkoitettu muille Aalto-yliopiston tekniikan koulujen opiskelijoille, ei kemiantekniikan kandidaattiopiskelijoille.

Soveltuu myös muiden koulujen ja yliopistojen sekä avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on perustiedot kemiasta.

Haku:

Kiintiöt ja rajoitukset: Hyväksytään enintään 50 opiskelijaa vuodessa.

Esitiedot: Perustiedot kemiasta. Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä:Industri och miljö, Industry and Environment

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sisältö

Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityiset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

       
koodi Nimi Opintopisteet Suositeltu suoritusaika
Kaikille yhteiset opinnot 10  
CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit 5 1. syksy/I-II
CHEM-E6125 Environmental Management in Industry 5  
Valinnaiset opinnot 10 – 15
 
Valitaan kaksi tai kolme kursseista tai muu alaan liittyvä sivuaineen vastaavan opettajan hyväksymä opintokokonaisuus siten, että sivuaineen haluttu laajuus täyttyy
CHEM-A1110 Virtaukset ja reaktorit 5  1. kevät
CHEM-A2100 Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit 5  2. syksy
CHEM-C2110 Materiaalitekniikan teolliset prosessit 5  2. kevät
CHEM-C2120 Industrial Processes in Bio and Chemical Technology 5  2. kevät
ENY-C2002 Energia ja ympäristö 5  
ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 5  
YYT-C2002 Ympäristökemia 5  

Yksittäisten kurssien osalta kurssikuvauksen lisätiedoissa voidaan ilmoittaa mahdollisista osallistumisrajoituksista/ etusijamenettelyistä.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla