aalto-logo-sci-fi-1

Energiatieteet

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3035

Laajuus: 25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Filip Tuomisto

Muut sivuaineen professorit: Mathias Groth, Peter Lund

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin teknillistä fysiikkaa pääaineenaan lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: Pääsääntöisesti tekniikan alan kandidaatintutkinnon matematiikan ja fysiikan peruskurssit. Yksityiskohtaisemmat esitiedot vaihtelevat kursseittain.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energivetenskaper, Advanced Energy Systems

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Energiatieteiden sivuaine tarjoaa tietoa energiantuotannon ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä. Sopivasti yhdistelemällä sivuaineessa tarjottuja kursseja voi suunnata opintonsa johonkin seuraavista ongelmakentistä:

  • energiateknologiat ja -kysymykset yleisesti
  • ydinenergian tuotto ja ydinreaktorien toiminta, ml. fuusio
  • uudet ja uusiutuvat energiatekniikat

Sivuaine tuo täydennystä yleisille energiatekniikan ja -talouden opinnoille.         

Opiskelijaa kehotetaan ottamaan yhteyttä vastuuprofessoreihin sivuaineen lopullisen sisällön hyväksyttämiseksi.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Valitse 3-4 kurssia (15–20 op) seuraavasta listasta:

 

 

PHYS-C0360

Säteilyfysiikka ja -turvallisuus

5

I-II

PHYS-C6360

Johdatus ydinenergiatekniikkaan

5

III-IV

PHYS-C6370

Fundamentals of New Energy Sources 

5

I-II

PHYS-C1380

Multi-disciplinary energy perspectives

5

III-IV

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

Valitse 1-2 kurssia (5-10 op) seuraavasta listasta:

 

 

PHYS-A1130/PHYS-A3131/PHYS-A3132 /PHYS-A5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG1) / Sähkömagnetismi (ENG2) / Elektromagnetism

5

III/III/IV/IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140  /PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV/I-II/I

PHYS-A0120/PHYS-A2120/PHYS-A3121/PHYS-A3122

Termodynamiikka (TFM) / Termodynamiikka (CHEM) / Termodynamiikka (ENG1) / Termodynamiikka (ENG2)

5

II/III/I/II

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

MS-C2111

Stokastiset prosessit

5

I

MS-C2107

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

5

I-II, III-IV

Huomaathan, että mikäli joku yllä olevista kursseista kuuluu jo johonkin tutkinnon kokonaisuuteen (esim. perus- tai pääaineen opinnot), ei ko. kurssia voi enää laittaa sivuaineeseen.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla