aalto-logo-sci-fi-1

Matematiikka

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3033

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Camilla Hollanti

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Matematiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.          

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Matematik, Mathematics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Matematiikalla on sovelluksia kaikilla tekniikan aloilla, ja tästä laaja-alaisuudesta johtuen sivuaineen opiskelija laatii matematiikan vastuuprofessori Camilla Hollannin kanssa 20 tai 25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin.

Pakettiin valitaan kursseja alla olevasta listasta huomioiden opiskelijan tausta, kiinnostukset ja muiden opintojen tarpeet.

Sivuaineen rakenne                

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

MS-A000*

Matriisilaskenta /

Matrisräkning

5

I, II, III, IV /

II

MS-A010*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1

5

I, II, III /

 

I

MS-A020*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2

5

I, III /

 

III

MS-A030*

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3

5

I, IV

 

IV

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik

5

I, IV

 

I

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

I, II, III

 

III

 

 

 IV

MS-C1080

Algebran perusrakenteet 

5

III

MS-C1300

Kompleksianalyysi 

5

II

MS-C1340

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt 

5

II, IV

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 

5

I

MS-C1420

Fourier-analyysi 

5

I, IV

MS-C1530

Käyrät ja pinnat 

5

I

MS-C1540

Euklidiset avaruudet 

5

III

MS-C1650

Numeerinen analyysi  

5

IV

Login Form

Powered by jms multisite for joomla