aalto-logo-sv

Aalto-kurser

Aalto-kurserna ordnas av en enskild högskola eller som ett samarbete mellan flera högskolor vid Aalto-universitetet.

Aalto-kurserna är öppna för alla studerande vid Aalto-universitetet. Du behöver alltså inte särskilt ansöka om studierätt utan du kan anmäla dig i WebOodi på vanligt sätt.

Meddelande om en eventuellt avvikande praxis för anmälan finns antecknat i kursbeskrivningen i WebOodi.

På denna sida listas de Aalto-kurser som under läsåret 2016–2017 är öppna för alla studeranden.

Se även University Wide Art Studies

En studerande vid en annan högskola av Aalto universitetet behöver inte söka studierätt för att utföra studier vid Högskolan för elektroteknikHögskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik eller Högskolan för teknikvetenskaper.

I

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

25E19000 Entrepreneurial Competencies, 6 ECTS

31C00300 Suomen talous ja talouspolitiikka, 6 ECTS

31E11100 Microeconomics: Pricing, 6 ECTS

31E15000 Development Economics I, 6 ECTS

32C25000 Sopimusjuridiikka, 6 ECTS

32E2220 Elinkeinoverotus, 6 ECTS

32E11100 Legal Aspects of Finance, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8021 Participatory Methods and Facilitation Skills, 5 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4040 Opportunity Prototyping, 3 ECTS

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

Yhd-12.3081 State of the World and Development, 2 ECTS

ELEC-A8001 Johdatus sähköenergiajärjestelmiin, 3 ECTS

I-II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E72500 Finding Joy and Productivity in Academic Writing, 6 ECTS

21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 ECTS

21E72500 Finding Joy and Productivity in Academic Writing, 6 ECTS

23C60000 Market Research, 6 ECTS

25E50000 Venture ideation, 6 ECTS

26E04450 Design Business Management, 5 ECTS

31C00100 Mikrotaloustiede, 6 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CS-E5100 Introduction to IT Business and Venturing, 2 ECTS

PHYS-C9381 Energialukutaito: ydinkysymyksiä ja -vastauksia energiasta, 3 ECTS

AAN-C2007 Product Sustainability, 5 ECTS

NBE-C3001 Aivoaakkoset, 4 ECTS

CHEM-A1600 Akateemisen ajattelun alkeiskurssi, 3 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ELO-C3039 Animaatioilmaisun perusteet, 1-3 ECTS

ELO-C1502 Dokumentaarisen elokuvan teorian ja estetiikan perusteet, 2 ECTS

ELO-C4013 Elokuvauksen kirjatentti, 1 ECTS

ELO-E5012 Lavastustaiteen erityisalueet (MA): Storytelling in virtual reality, 5 ECTS

I + V

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4110 Aalto Fellows, 5 + 5 ECTS

I - V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E00035 Management and Strategy Book Club I, 3 ECTS

21E00036 Management and Strategy Book Club II, 3 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

DOM-E5089 Games Now!, 3-5 ECTS

ELO-C1021 Kotimainen pitkä elokuva, 2 ECTS

ELO-C4005 Kuvaajavierailut, 1 ECTS

ELO-E1005 Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit: Trilleri, teoriaosuus, 1-2 ECTS

ELO-E4006 Esitystekniikka, 1 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

ENG-E3102 Global Team-based Design Innovation, 10 ECTS

Kon-41.4002 Product Development Project, 10 ECTS

II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

20E00200 Public sector hackathon project

21E11001 Dialogues on Corporate responsibility in global economy, 6 ECTS

21C00400 Projektityö ja -johtaminen, 6 ECTS

21C00500  Liikkeenjohdon konsultointi, 6 ECTS

21C00500 Liikkeenjohdon konsultointi, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

23E85000 Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship, 3 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills, 6 ECTS

25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management, 3 ECTS

25E52000 Market Entry Strategies for Entrepreneurial Business, 6 ECTS

31C014100 Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 ECTS

31E12100 Microeconomics: Policy, 6 ECTS

31E00910 Applied Microeconometrics I, 6 ECTS

31E40100 History of Economic Growth and Crises, 6 ECTS

32C060 Verotuksen perusteet, 6 ECTS

32E15100 Kilpailuoikeus I, 6 ECTS

32E25100 Kansainväliset sopimukset, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8017 Eco-auditing, 2 ECTS

MUO-E8020 Sustainable Product and Service Design, Theory, 5 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

TU-E4060 Design and Innovation in Context, 6 ECTS

TU-E4080 Managing Innovative Sales, 3 ECTS

WAT-E2060 Sustainable Built Environment, 5 ECTS

TU-E3160 Learning and Learning Environments, 3 ECTS

ENG-A1005 Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi, 3 ECTS

III

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C10000 Business and Society, 6 ECTS

21E00052 Data-Driven Business, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills, 6 ECTS

26E03200 Managing in a Global Context, 6 ECTS

26E04350 Business Model Design, 5 ECTS

31E00500 International Trade, 6 ECTS

31E13000 Microeconomics: Industrial Organization, 6 ECTS

32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 ECTS

32C26000 Yhtiöjuridiikka, 6 ECTS

32E28100 Markkinoiden juridinen toimintaympäristö, 6 ECTS

32E29000 European and International Tax Law, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8018 Sustainability Politics, 5 ECTS

MUO-E8017 Eco-auditing, 2 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

TU-E4050 Entrepreneurial Leadership, 5 ECTS

III - IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C25000 Suoritusten ja palkitsemisen johtaminen, 6 ECTS

21E12002 CAPSTONE in Creative Sustainability, 6 ECTS

31C00200 Makrotaloustiede, 6 ECTS

31C01100 Taloustieteen matemaattiset menetelmät, 6 ECTS

32E36000 Monetizing IPR in Creative Industries, 6 ECTS PERUTTU

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

Kon-41.4014 Internship Innovation Project, 6 ECTS

TU-E4100 Startup Experience, 9 ECTS

TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu, 3 ECTS

TU-L2010 Videoanalyysi organisaatioiden yhteiskehittämisen tutkimuksessa, 5 ECTS

ELEC-A4930 Astronomical View of the World, 3 ECTS

ELEC-A4920 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot L, 3 ECTS

TU-A1140 Itsensä tunteminen ja johtaminen, 3 ECTS

III - V

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

WAT-E2070 Sustainable Global Technologies Studio, 10 ECTS

IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management, 3 ECTS

25E18000 Sustainable entrepreneurship, 6 ECTS

26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 ECTS

31E23000 Macroeconomics: Policy, 6 ECTS

31E00600 Open Economy Macroeconomics, 6 ECTS

31E00700 Labor Economics, 6 ECTS

32C31000 Työsuhdejuridiikka, 6 ECTS

32E21010 Rahoitusoikeus, 6 ECTS

32E31100 Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet, 6 ECTS

51E00100 Business Ethics, 6 ECTS

71C09000 Global online collaboration and team management, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8022 Creative Cooperation Methods and Skills, 5 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

REC-EV Vaihtuvasisältöinen opinto / Affärsjuridikens grunder, 5 ECTS

CS-E5390 Seminar on Law and Technology, 3 ECTS

TU-E4000 Changemakers, 1 ECTS

TU-E4030 Entrepreneurial Finance, 5 ECTS

TU-E4070 Entrepreneurial Marketing, 5 ECTS

IV - V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

23C60000 Market Research, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8012 Design for Government, 10 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

AAN-C2003 ADD Basics: Working in the digital paradigm, 5 ECTS

CHEM-A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin, 3 ECTS

V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

JOIN-C7002 Design and Creativity in Business, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS

23E57000 Fashion Marketing, 6 ECTS

31C01300 Energy and Environmental Economics, 6 ECTS

31C00800 Personnel Economics, 6 ECTS

31C00900 Raha- ja pankkiteoria, 6 ECTS

31E17000 African Economic Development, 6 ECTS

31E03000 Investment Decisions in Emerging Markets, 6 ECTS

32E30000 Tax Planning of International Enterprises, 6 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

 CS-E5440 Growth and Internationalization of Technology SMEs, 4 ECTS

SPT-EV Sustainability Game Changers, 5 ECTS

PHYS-E0580 CLIMATE.NOW - Basics of climate change and implications on technology and business, 2 ECTS / 5 ECTS

TBA

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ELO-E4510 Äänisuunnittelun metodit: Timothy Nielsen, 1 ECTS

ELO-C4505 Musiikki elokuvakerronnan välineenä, 3 ECTS

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla