aalto-logo-chem-sv-2

Materialvetenskap och materialteknik

Basinformation om biämnet

Kod: CHEM3015

Omfattning: 20 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Jari Koskinen

Målgrupp: För studerande med kemiteknik som huvudämne i kandidatprogrammet

Ansökan: -

Kvoter och begränsningar: -

Förkunskaper:

Biämnets namn på andra språk: Materiaalitiede ja –tekniikka, Materials Science and Engineering

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Efter avlagt biämne kan den studerande bland annat

  • känna till strukturen för material från atomnivå till makroskopisk struktur
  • ha bekantat sig med de vanligaste analysmetoderna för fysikalisk och kemisk struktur
  • med hjälp av begrepp inom området definiera materials egenskaper och på basis av dem bedöma deras lämplighet och utförande i olika användningsändamål
  • känna de viktigaste egenskaperna hos olika material och förstår deras beroendeförhållanden
  • behärska de mest allmänna metoderna för laboratoriearbete inom sitt område
  • känna de mest centrala enhetsoperationerna i tillverkningsprocessen som påverkar materialers sammansättning och struktur
  • uppskatta enhetsoperationernas och tillverkningsprocessernas miljöinverkan samt känner till miljölagstiftningen

Innehåll

Tyngdpunkten ligger vid nya material och tillämpningen av dem. Området för biämnet omfattar metoder för syntetisk kemi och en stor del av nuvarande tekniska material som bl.a. metaller, keramer, material inom elektronik, syntetiska och naturliga polymerer, material som baserar sig på biomassa och olika kombinationer av dessa liksom kompositer. Den studerande får en tvärvetenskaplig och bred uppfattning av materialer.

Biämnets uppbyggnad

kod

Namn

Studiepoäng

Period                

Obligatorisk kurs

 

CHEM-A1400

Framtidens material

5

I-II

Välj minst 15 sp av följande kurser

CHEM-C2110

Industriella processer inom materialtekniken

5

III-IV

CHEM-C2400

Material från bindningar till struktur

5

III

CHEM-A2410

Material från struktur till egenskaper

5

IV-V

CHEM-C2420

Materials performance

5

IV-V

Login Form

Powered by jms multisite for joomla