aalto-logo-chem-sv-2

CHEM:s biämnen bara för studerande vid CHEM

Höskolan för kemiteknik (CHEM:s) biämnen är indelade i guiden under två rubriker: CHEM:s biämnen för alla studerande och CHEM:s biämnen bara för studerande vid CHEM.

Sidorna CHEM:s biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för kemiteknik (CHEM) och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna CHEM:s biämnen bara för studerande vid CHEM innehåller information om biämnen som enbart erbjuds studerande vid Högskolan för kemiteknik.

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

Tilläggsinformation om ansökan till biämnen finns i Into: https://into.aalto.fi/display/svmobility/

CHEM:s biämnen bara för studerande vid CHEM

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

Biämnen i kandidatexamen

Bio- och kemiteknik

20

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Materialvetenskap och materialteknik

20

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Personligt biämne

20 - 25

Enligt överenskommelse

International Studies Minor

20 - 25

Enligt överenskommelse

Login Form

Powered by jms multisite for joomla