aalto-logo-chem-sv-2

CHEM:s enskilda kurser för alla studerande

En studerande vid en annan högskola av Aalto universitetet behöver inte söka studierätt för att utföra studier vid Högskolan för kemiteknik.

Från de registrerade studenterna väljs deltagarna till en kurs enligt ett prioriteringssystem definierat för kursen. Om det definierats ett prioriteringssystem för kursen, finns förklaringen för det i kursbeskrivningen. Före du anmäler dig, kolla kraven på förhandskunskaper från weboodi https://oodi.aalto.fi/a/frame.jsp?Kieli=2&valittuKieli=2

Kursutbudet vid Högskolan för kemiteknik finns i weboodi https://oodi.aalto.fi/a/frame.jsp?Kieli=2&valittuKieli=2.

Login Form

Powered by jms multisite for joomla