aalto-logo-eng-sv-3

ENG:s biämnen för alla studerande

Biämnen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) är indelade i guiden under två rubriker: ENG:s biämnen för alla studerande och ENG:s biämnen bara för studerande vid ENG.

Sidorna ENG:s biämnen för alla studerande innehåller information om  biämnen som erbjuds vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper och som kan väljas av huvudsakligen alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att några av dessa biämnen enbart erbjuds för studerande som studerar vissa huvudämnen/vid vissa institutioner.

Sidorna ENG:s biämnen bara för studerande vid ENG innehåller information om biämnen som enbart erbjuds studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

I beskrivningarna av biämnena definieras målgrupperna för biämnena närmare. Av beskrivningarna framgår också hur du ska ansöka till biämnet och ifall det finns begränsningar ifråga om vem som kan antas till studier i biämnet.

ENG:s biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

Biämnen som bygger på huvudämnen

Energi- och miljöteknik

25

Finska

Maskin- och byggnadsteknik

25

Finska

Den byggda miljön

25

Finska

Fristående biämnen

Computation and modelling i Engineering

25

Engelska

Altonaut

25

Engelska

Intelligenta system inom ingenjörsvetenskaper

25

Finska

Login Form

Powered by jms multisite for joomla