aalto-logo-sci-sv-3

Infomationsnätverk

Basinformation om biämnet

Kod: SCI3030

Omfattning: 25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Eila Järvenpää

Målgrupp: Kandidatstuderande inom området teknik. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls. Obs! Studerande vid SCI, ENG, ELEC, CHEM: Enbart för studerande som avlägger studier enligt examensstadgan år 2013. Riktat till andra än huvudämnesstuderande inom informationsnätverk.

Ansökan: Studerande kan fritt välja biämnet utan separat ansökan.

Kvoter och begränsningar: Antalet studerande är inte begränsat. Antalet deltagare i enskilda kurser kan begränsas.

Förkunskaper: CS-A1110 Programmering 1 (föreläsningar på finska, övningsgrupper erbjuds på svenska) eller CS-A1111 Grundkurs i programmering Y1. OBS. Kurserna görs parvis: dvs. antingen CS-A1111 Grundkurs i programmering Y1 & CS-A1121 Grundkurs i programmering Y2 eller CS-A1110 Programmering 1 & CS-A1120 Programmering 2.

Biämnets namn på andra språk: Informaatioverkostot, Information Networks

Biämnets innehåll och struktur

Biämnesstudierna erbjuder kandidatstuderande grundläggande kunskaper om människan som användare av information och data-, kommunikations- och visualiseringsteknologi samt om företag och organisationer som utnyttjar ifrågavarande teknologier. Under biämnesstudiernas gång skapas en förståelse för användarcentrerad informations- och kommunikationsteknik hos den studerande. Efter avlagda biämnesstudier har den studerande en förmåga att förkovra sina kunskaper inom informations-, kommunikations- och visualiseringsteknologier samt deras användbarhet.

Biämnets struktur

Kod

Namn

Studiepoäng

Period

Obligatoriska kurser, ifall de inte avlagts i samband med andra studier:

 

 

CS-A1120
CS-A1121

Programmering 2/
Grundkurs i programmering Y2

5
5

IV-V
III-V

TU-A1100

Produktionsekonomi 1

5

I-II, III-IV, V

Välj bland följande kurser så att biämnet blir totalt 25 sp:

 

 

TU-C9280

Kommunikation 1

5

I-II

CS-C1180

Grunderna i publicering på nätet

5

III-V

CS-C2000

Mänsklig perception

5

III-IV

CS-C3120

Användargränssnitt och användbarhet

5

I-II

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5

III-IV

TU-C1030

Kalkyler för affärsekonomiska beslut

5

III-IV

Login Form

Powered by jms multisite for joomla