aalto-logo-sv

University Wide Art Studies UWAS

University Wide Art Studies (UWAS) erbjuder kurser som ger en introduktion i konstbaserat tänkande, kreativitet och kultur. Kurserna är avsedda för alla studerande vid universitetet, oberoende av studieområde. Kurserna gör det möjligt att innefatta studier i konst som en del av examen, oberoende av huvudämne. På detta sätt kan vårt universitet utbilda personer med äkta gränsöverskridande kompetens i flera branscher, personer som är medvetna om hur konst och kreativa färdigheter kan omforma och definiera världen som omger oss.

UWAS-kurserna erbjuder konstnärliga och kreativa färdigheter och konstbaserat tänkande. Med konststudier avses här många olika former av konst, design och kreativ verksamhet i relation till de olika områden som är företrädda vid Aalto. Innehållen i och målen för kurserna har planerats med hänsyn till den kreativa potentialen inom de olika områdena. Ett av målen för UWAS-kurserna är att deltagarna kommer från alla högskolor vid Aalto.

Ytterligare information finns här: http://uwas.aalto.fi/

Se även Aalto-kurser

I - II

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ARTS-A0900 Introduction to visual culture and creative ways of seeing the world 5 I-II English Kevin Tavin
ARTS-A0901 Introduction to science and art collaborations: Mixing research, data, methods, and artistic concepts 3-5 I-II English Andy Best
MUO-C0005 Design theory and methodology 5 I-II English Oscar Person

 

 I - V

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ELO-E5016 Scenography, production design and costume lectures 1-4 I-V suomi / English Liisa Ikonen, Kaisa Mäkinen, Sofia Pantouvaki

 

 II

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ARTS-A0902 Visualize me: Creative ways of thinking and using visual tools 5 II English Laura Isoniemi
ARTS-A0903 Method Madness: Experimentation, breaking boundaries, and disruptive art through creative team work 5 II English Katriina Haikala, Vilma Metteri
ARTS-A0904 Unavoidable Darkness - Interventions in Urban Space 5 II English Pia Euro, Taina Rajanti

 

 III

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ARTS-A0906 Introduction to sound culture: Audio across disciplines 5 III English Antti Ikonen
MUO-C0110 What to design?  5 III English Heidi Paavilainen

 

 III - IV

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ARTS-A0909 The science of storytelling: Narrative in short film scripts  5 III-IV English Vesa Kantola
ARTS-A0911 Digital Scupture: 3D models & animation as a creative, multidisciplinary tool 5 III-IV English Andy Best

 

 III - V

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ARTS-A0900 Introduction to visual culture and creative ways of seeing the world 5 III-V English Kevin Tavin
ARTS-A0910 Art and social impact: Creating multidisciplinary exhibitions 5 III-V English Katriina Haikala, Vilma Metteri
MS-E1000 Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture 5-15 III-V English Kirsi Peltonen

 

 IV

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
MUO-C0111 How to design?  5 IV English Teppo Vienamo

 

 IV - V

kurssin koodi / kurskod / course code kurssin nimi / kursnamn / course name ECTS periodi / period kieli / språk / language vastuuopettaja / läraren / teacher in charge
ARTS-A0905 Aalto Artist in Residence Workshop 5-10 IV-V English Harri Laakso
ARTS-A0907 Social/physical landscape photography 5 IV-V English Harri Laakso

Login Form

Powered by jms multisite for joomla