aalto-logo-fi

Aalto-kurssit

Aalto-kurssi on yhden tai useamman Aalto-yliopiston korkeakoulun yhteistyössä järjestämä kurssi, joka on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Aalto-kursseille ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta, vaan kursseille voi ilmoittautua normaaliin tapaan WebOodissa. Tieto mahdollisesta poikkeavasta ilmoittautumiskäytännöstä on kuvattu kurssin kuvauksessa WebOodissa.

Tällä sivulla on listattu periodeittain lukuvuonna 2017-18 toteutettavat kaikille Aallon opiskelijoille avoimet Aalto-kurssit.

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Huomaa myös, että Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Sähkötekniikan ja Perustieteiden korkeakoulujen kaikki opintotarjonta on avointa muille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Opinto-oikeutta näiden koulujen opintoihin ei tarvitse erikseen hakea.

I

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen, 6 ECTS

21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 ECTS

71C07000 Muutosviestintä, 6 ECTS

75E00100 Managing Corporate Communication, 6 ECTS

75E17000 Media Management, 6 ECTS

25E50000 Venture ideation, 6 ECTS

32C25000 Sopimusjuridiikka, 6 ECTS

32E11100 Legal Aspects of Finance, 6 ECTS

32E2220 Elinkeinoverotus, 6 ECTS

23C581 Consumer behavior, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS              PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23E21555 Strategy and marketing from a business history perspective, 6 ECTS

23E47000 Digital Marketing, 6 ECTS

23E25000 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi, 6 ECTS

23E85000 Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship, 3 ECTS

31E00910 Applied Microeconometrics I, 6 ECTS

31E11100 Microeconomics: Pricing, 6 ECTS

31E15000 Development Economics I, 6 ECTS

31C00300 Suomen talous ja talouspolitiikka, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8021 Participatory Methods and Facilitation Skills, 5 ECTS

ELO-C3039 Animaatioilmaisun perusteet, 1-3 ECTS

MUO-E8018 Sustainability Politics, 5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CHEM-E1100 Plant Biomass, 5 ECTS

CS-E3210 Machine Learning: Basic Principles

I-II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

31C00100 Mikrotaloustiede, 6 ECTS

23C60000 Market Research, 6 ECTS

31C01100 Taloustieteen matemaattiset menetelmät

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CHEM-A1600 Akateemisen ajattelun alkeiskurssi, 3 ECTS

PHYS-C6370 Fundamentals of New Energy Sources, 5 ECTS 

PHYS-C9381 Energialukutaito: ydinkysymyksiä ja -vastauksia energiasta, 3 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E9007 Project Module: Startups for Urban Culture, 10 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

I - V

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

DOM-E5007 Study project III, 3-5 ECTS

DOM-E5011 Thematic Lecture series III, 3-5 ECTS

DOM-E5054 Workshop III, 3-5 ECTS

DOM-E5089 Games Now!, 3-5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C00500 Liikkeenjohdon konsultointi, 6 ECTS

26E02500 Doing Business in Russia, 6 ECTS

71C09000 Global online collaboration and team management, 6 ECTS

71E00200 Communication in Strategy Work, 6 ECTS

75E21000 Corporate Communication in Global Contexts, 6 ECTS

25E53000 Researching Entrepreneurship and Innovation, 6 ECTS

32C060 Verotuksen perusteet, 6 ECTS

32E15100 Kilpailuoikeus I, 6 ECTS

32E25100 Kansainväliset sopimukset, 6 ECTS

23C72050 Customer Experience Management, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS    PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23C79000 New Product Development, 6 ECTS

31E40100 History of Economic Growth and Crises, 6 ECTS

31E99906 Capstone: Microeconomic Policy, 6 ECTS

57E00600 Hackathon project, 6 ECTS

25E44000 Venture Formation, 6 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills, 6 ECTS

23E85050 Advanced Storytelling

31C014100 Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 ECTS

23E28000 Consumer Culture, 6 ECTS

25E55000 Entrepreneurship and Society, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8020 Sustainable Product and Service Design, Theory, 5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies 

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

ENG-A1005 Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi, 3 ECTS

II-IV

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

DOM-E5064 Digital Strategies for Museums and Cultural Heritage, 3 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

III

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

26E04350 Business Model Design, 5 ECTS

21C00400 Projektityö ja -johtaminen, 6 ECTS

21E00031 Business and Society, 6 ECTS

21E00031 Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 ECTS

26E00800 Global Marketing Management, 6 ECTS

71C08000 Strategic stakeholder relations, 6 ECTS

32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 ECTS

32C26000 Yhtiöjuridiikka, 6 ECTS

32E28100 Markkinoiden juridinen toimintaympäristö, 6 ECTS

32E29000 European and International Tax Law, 6 ECTS

23C510 Integrated Marketing Communications, 6 ECTS

23C550 Services Marketing, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS         PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23C60500 Marketing Analytics New!, 6 ECTS

23E28000 Consumer Culture, 6 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills 6 ECTS

31E00500 International Trade, 6 ECTS

31E13000 Microeconomics: Industrial Organzation 6, ECTS

31E03000 Investment Decisions in Emerging Markets, 6 ECTS

30E03000 Data Science for Business I, 6 ECTS

21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ARTS-A0800 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 ECTS

MUO-E8017 Eco-auditing, 2 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

REC-E4030 Affärsjuridikens grunder, 5 ECTS

III - IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E12002 CAPSTONE in Creative Sustainability, 6 ECTS

31C00200 Makrotaloustiede, 6 ECTS

31C01100 Taloustieteen matemaattiset menetelmät 6 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

PHYS-C1380 Multi-disciplinary energy perspectives, 5 ECTS

ELEC-A4930 Astronomical View of the World, 3 ECTS

TU-L2010 Video analysis in the research of organizational co-creation   PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

III - V

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ARTS-A0605 Johdatus filosofiaan, 2 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management, 3 ECTS

25E55000 Entrepreneurship and Society, 6 ECTS

21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa, 6 ECTS

21C00150  Introduction to business, 6 ECTS

21E00012 Gender and Diversity at Work, 6 ECTS

26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 ECTS

71C03000 Digitaalinen viestintä ja media, 6 ECTS

75E15000 Investor Relations, 6 ECTS

25E18000 Sustainable Entrepreneurship, 6 ECTS

25E53000 Researching Entrepreneurship and Innovation, 6 ECTS

32C31000 Työsuhdejuridiikka, 6 ECTS

32E31100 Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet, 6 ECTS

32E21010 Rahoitusoikeus, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS           PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23E53010 Brand Performance Management, 6 ECTS

31E00600 Open Economy Macroeconomics, 6 ECTS

31E00700 Labor Economics, 6 ECTS

31E16000 Development Economics II, 6 ECTS

31E23000 Macroeconomics: Policy, 6 ECTS

30E03500 Data Science for Business II, 6 ECTS

21C00150 Introduction to business, 3 ECTS

21E00038 "Put Your Head on a Blockchain" - Strategies for Employing Emergent Technologies for Business and Society, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ARTS-E0803 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

IV - V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

23C60000 Market Research, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8012 Design for Government, 10 ECTS

ARTS-A0702 Digitaalinen maalaus ja vektorikuvitus (verkkokurssi), 6 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CHEM-A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin, 3 ECTS

CHEM-A1610 Design meets Biomaterials, 3 ECTS

REC-E4030 Affärsjuridikens grunder, 5 ECTS

V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

JOIN-C7002 Design and Creativity in Business, 6 ECTS

21E11001 Dialogues on Corporate responsibility in global economy, 6 ECTS

71C00400 Työyhteisöviestintä, 6 ECTS

32E30001 Tax Challenges for Multinational Enterprises, 6 ECTS 

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS      PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23E47000 Digital Marketing, 6 ECTS

23E57000 Fashion Marketing, 6 ECTS

31C00800 Personnel Economics, 6 ECTS

31C00900 Raha- ja pankkiteoria, 6 ECTS

31C01300 Energy and Environmental Economics, 6 ECTS

31E00710 Topics in Labor Economics, 6 ECTS

31E01400 Macroeconomics of Labor Markets, 6 ECTS

30E00300 Productivity and Efficiency Analysis, 6 ECTS

75E26000 Crossroads case competition course, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8023 Values in Design Futures, 5 ECTS

DOM-E5090 Games Now! Workshop 1, 2-3 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

TBA

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ELO-E5012 Lavastustaiteen erityisalueet (MA): Storytelling in virtual reality, 5 ECTS

 

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla