aalto-logo-arts-fi-3

Audiovisuaalinen liiketoiminta

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3037

Laajuus: 15-30 op

Kieli: suomi tai englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos 

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Aleksi Bardy

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Avoin sivuaine

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille: 

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään audiovisuaalisen alan tuntemusta (esimerkiksi toisessa pääaineessa saadun koulutuksen tai ammattikokemuksen kautta), englannin kielen taitoa ja motivaatiokirjeellä osoitettua suuntautumista alalle ja sen kehittämiseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: Lukuvuosittain valitaan 0-4 opiskelijaa.

Esitiedot: aikaisempi tausta edellytyksenä (ks. hakuohjeet).

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisuell affärsverksamhet, Audiovisual Entrepreneurship

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen audiovisuaalisen liiketoiminnan filosofiasta, muuttuvasta toimintaympäristöstä ja luovasta johtamisesta.

Sivuaineen sisältö

Räätälöitävä sivuainekokonaisuus muodostuu audiovisuaalisen liiketoiminnan nykytilaa käsittelevistä kursseista mm. markkinointiin, liiketoimintasuunnitteluun, kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja muihin asian kannalta keskeisiin elementteihin liittyen. Kurssit ovat pääsääntöisesti MA-tasoisia kursseja elokuvatuotannon opetustarjonnasta.

Osana opintokokonaisuutta sivuaineopiskelija toteuttaa kokonaan kirjallisen tai kirjallisesta ja käytännöllisestä osasta koostuvan analyyttisen 10-15 sivua (pelkkä kirjallinen) tai 5-10 sivua (kirjallinen + käytännöllinen osa) esseen. Käytännöllinen osa voi liittyä koulun puitteissa toteutettavaan harjoitustyöhön tai koulun ulkopuoliseen tuotantoon. Kokonaisuus on mahdollinen myös kokonaan englanniksi suoritettuna. Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla