aalto-logo-arts-fi-3

Audiovisuaalinen projektinjohto

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3038

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi tai englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Aleksi Bardy

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Avoin sivuaine

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille:

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään audiovisuaalisen alan tuntemusta tai koulutusta tuotannon tai muun alalta. Opetukseen osallistuminen edellyttää pääsääntöisesti suomen ja englannin taitoa. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, josta ilmenee myös hakijan aikaisempi kokemus.

Kiintiöt ja rajoitukset: Lukuvuosittain valitaan 0–4 opiskelijaa.

Esitiedot: aikaisempi tausta edellytyksenä (ks. hakuohjeet)

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisuell projektledning, Audiovisual project management

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja hallita audiovisuaalisia tuotantoja.

Sivuaineen sisältö

Räätälöitävä sivuainekokonaisuus koostuu projektinhallintaa käsittelevistä kursseista (työnjako, aikataulutus, budjetointi, projektinjohto, johtaminen jne). Kurssit ovat pääsääntöisesti BA-tasoisia kursseja elokuvatuotannon opetustarjonnasta.

Sivuainekokonaisuuteen kuuluu yhden koulun harjoitustyön tuotannonjohtoon osallistuminen (kurssityö, välityö tai BA/MA-elokuva, tuotantopäällikön, apulaisohjaajan tai tuottajan tehtävässä).

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla