aalto-logo-arts-fi-3

Rakennussuunnittelu

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3086

Laajuus: 15 op

Kieli: suomi, osa kursseista opetetaan englanniksi

Sivuaineen järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Pirjo Sanaksenaho

Sivuaineen koordinaattori: Wille Leppämäki

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston kandidaattiopiskelijat maisema-arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja sisustusarkkitehtuurin pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku:

Sivuaineeseen haetaan kevätlukukauden hauissa. Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2017/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Vapaasti tarjonnassa, kuitenkin kiintiöin. Sivuaineeseen otetaan enintään 10 opiskelijaa vuosittain. Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan enintään yhteensä 5 sisustusarkkitehtuurin, rakennetun ympäristön pääaineen tai muiden pääaineiden tai JOO-opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset. Yksittäisille kursseille voi olla esitietovaatimuksia, jotka on tarkistettava kyseisen kurssin kurssikuvauksesta.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Byggnadsplanering, Building Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot rakennussuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä asuntosuunnittelun ja julkisten rakennusten suunnittelun keskeisistä kysymyksistä. Rakennussuunnitteluprosessin ja hankkeeseen liittyvän erikoissuunnittelun ja arkkitehtuurin välisen suhteen ymmärtäminen. Suomalaiseen nykyarkkitehtuuriin tutustuminen.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa rakennussuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu erityisesti maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös muille opiskelijoille.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija laatii sivuainesuunnitelman, johon hän valitsee seuraavista kursseista 15 op.

koodi nimi opintopisteet
ARK-C2005 Rakennussuunnittelun luentokurssi 5
ARK-C2001 Rakennussuunnittelun rajapinnat 4
ARK-C2003 Contemporary Finnish Architecture 2
ARK-E2001 Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet 2
ARK-E4506 Valoisa asuintila 2
ARK-E4507 Asuntosuunnittelua 1860-luvulta nykypäivään 2
ARK-E1003 Rakenussuojelun yleiset perusteet 5
ARK-E1006 Rakennushistoriaselvitys 5
ARK-C1004 Nykyajan arkkitehtuurin historia 5
ARK-C1500 Arkkitehtuurigrafiikka (ainoastaan kurssin luento-osuus) 2
ARK-A1506 Arkkitehtuurin perusteet 2C, luentokurssi 2

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla