aalto-logo-biz-fi-3

International Business (Mikkelin kampus)

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZM0310

Laajuus: 24 op

Kieli: Englanti

Vastuuopettaja: Joan Lofgren

Haku: Jatkuva haku ja oma hakumenettely, lisätietoa sivulta https://into.aalto.fi/display/enbscba/Minor+in+International+Business

Kiintiöt ja rajoitukset: Edellytyksenä riittävä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito, pakollinen läsnäolo tietyin poikkeuksin

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä on tarjolla 24 op:n kokonaisuus Minor in International Business. IB-sivuopintokokonaisuus on suunnattu Aalto-yliopiston koulutusohjelmien kandidaattitason opiskelijoille, ja se valmistaa opiskelijoita vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin globaaleilla markkinoilla sekä antaa pohjan syventävämmän tason opinnoille aihepiiristä.

IB-sivuopintokokonaisuuteen sisältyy:

  • kauppatieteellisen alan peruskurssi (6 op) (suoritetaan Otaniemessä tai Mikkelissä)
  • kolme International Business -kandidaattiohjelman valinnaista kurssia (18 op) (suoritetaan Mikkelissä)

International Business -kandidaattiohjelman sivuainekokonaisuus on suoritettavissa nopeasti ja tehokkaasti, sillä se koostuu kolmen viikon intensiivikursseista.  Kurssivalinnoissa on mahdollista yhdistellä monipuolisesti hyvin erilaisia aiheita, kuten rahoitusta ja markkinointia kansainvälisen liiketoiminnan näkökannalta tarkasteltuna. Mikkelissä kursseja on myös tarjolla kesällä, joka mahdollistaa sivuaineen suorittamisen kaikkina vuodenaikoina. 

Lisätiedot kurssitarjonnasta ja IB-sivuopintokokonaisuudesta: https://into.aalto.fi/display/enbscba/Minor+in+International+Business

Login Form

Powered by jms multisite for joomla