aalto-logo-fi

Joihinkin sivuaineisiin tulee hakea, jotkin ovat vapaasti valittavissa.

 Tämän oppaan jokaisen sivuaineen kuvauksessa on kerrottu kenelle sivuaine on suunnattu, tuleeko sivuaineeseen hakea, ja milloin.

Milloin voin hakea?

Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa

  • toukokuussa 15.5.–31.5.
  • syyskuussa 15.9.–30.9.

Joihinkin harvoihin oppaassa esiteltyihin sivuaineisiin voi hakea opinto-oikeutta vain toisena vuoden hakuajoista: vain syksyllä tai vain keväällä. Tästä on tällöin maininta sivuaineen kuvauksessa.

Mikäli sivuopinto-oikeus myönnetään, voi opinnot aloittaa seuraavan lukukauden alusta. Myönnetty opinto-oikeus ei takaa pääsyä kurssille, mikäli kurssilla on esimerkiksi karsiva alkutentti, osallistujakiintiö tai etusijajärjestys.

Osassa sivuaineita noudatetaan yllä mainituista poikkeavia hakuaikoja, ja myös opintojen aloittamisajankohta saattaa vaihdella; tarkista hakuaika aina suoraan sivuaineen kuvauksesta!

Miten haen?

1. Tutustu tarjolla oleviin opintoihin.

Tarjonta lukuvuonna 2017-18:

2. Hyväksytä sivuaine HOPSissasi.

Hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa haettava sivuaine on hyväksytty osaksi tutkintoa, on hakemuksen pakollinen liite. Sivuaineen tarjoava korkeakoulu hylkää opiskelijan hakemuksen, mikäli hakemukseen ei ole liitetty hyväksyttyä HOPSia, johon on merkitty opiskelijan hakema sivuaine.

HOPSin tulee olla hyväksytty. Statuksella "ensisijainen" tai "hyväksyttävänä" oleva HOPS ei ole hyväksytty HOPS.

Sivuaineen tarjoavan korkeakoulun myöntämä opinto-oikeus sivuaineeseen ei tarkoita sitä, että opinnot hyväksytään opiskelijan tutkintoon. Opiskelijan tulee itse varmistua asiasta etukäteen hyväksyttämällä opinnot osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS) omassa koulutusohjelmassaan.

Hyväksytä sivuaine HOPSiisi jo hyvissä ajoin ennen hakuajan alkua!

Jos haet opinto-oikeutta useampaan sivuainekokonaisuuteen saman haun aikana, pyydä hopsiisi merkittävän kaikki nämä hakemasi sivuaineet jollakin tapaa. Voit esimerkiksi merkitä hopsiisi sivuaineen lisätietoihin kaikki ne sivuaineet, joihin haet oikeutta samassa haussa: ”vaihtoehtoisesti sivuaine X, tai sivuaine X, tai sivuaine X, tai sivuaine X”.

3. Täytä hakemus eAge-järjestelmässä

  1. Mene hakujärjestelmään eAgeen:
  2. Kirjaudu käyttäen Aalto-tunnuksia.
  3. Täytä hakemus. Tarkista, että haettavien opintojen tiedot ovat hakemuksessa oikein.
  4. Liitä hakemukseen vaadittavat liitteet: pakollinen liite HOPS, sekä mahdollisesti vaadittavat muut liitteet. Riippuu sivuaineesta, vaaditaanko HOPSin lisäksi hakemukseen muita liitteitä - useimmiten ei. Mikäli lisäliitteitä tarvitaan, on näistä mainittu sivuaineen kuvauksessa.
  5. Tallenna hakemus.
  6. Muista lähettää hakemus käsiteltäväksi järjestelmässä.
  7. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen sivuopintokokonaisuuteen. Mikäli tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta useampaan sivuopintokokonaisuuteen kerrallaan, jätä oma hakulomake jokaista sivuopintokokonaisuutta kohden.

Päätökset opinto-oikeuksista noin kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä

Päätökset opinto-oikeuksista tehdään reilun kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa käsittely kestää myös hieman kauemmin. Näet tehdyn päätöksen kirjautumalla eAge-järjestelmään ja avaamalla siellä päätöksen. Mikäli sinulle ei tällä kertaa myönnetty opinto-oikeutta, voit hakea uudestaan seuraavassa haussa, mikäli opinnot ovat siinä tarjolla.

Hakijoiden karsinta

Mikäli sivuaineeseen hakee enemmän opiskelijoita kuin sivuaineen muiden koulujen opiskelijoille määriteltyyn kiintiöön mahtuu, joudutaan opiskelijoita karsimaan sivuaineeseen. Karsinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijan opintojen eteneminen omassa kotikorkeakoulussa (pääsääntöisesti pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat ovat etusijalla), esitietovaatimusten täyttyminen jne. Sivuaineisiin opinto-oikeuksia myönnettäessä etusijalla ovat hakijat, jotka ovat jo aloittaneet sivuaineen suorittamisen (suorittamalla kokonaisuuteen sisällytettävissä olevia yksittäisiä kursseja). Joillakin sivuaineilla saattaa olla omia karsintakriteereitä, nämä on selvennetty sivuaineen kuvauksessa. Mikäli opiskelijoita ei pystytä karsimaan käyttämällä tasapuolisia kriteereitä, arvotaan viime kädessä opinto-oikeuden saajat.

Yhteystiedot

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla