aalto-logo-fi

Muissa Aallon korkeakouluissa suoritettavat yksittäiset kurssit

Osa Aallon kursseista on kaikille Aallon opiskelijoille avoimia kursseja

Ns. Aalto-kurssit ja University Wide Art Studies -kurssit ovat avoimia kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Kurssit soveltuvat erityisen hyvin eri tieteenaloja edustaville, eikä niille tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta. 

Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Sähkötekniikan ja Perustieteiden korkeakoulujen kaikki opintotarjonta on avointa muille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Opinto-oikeutta näiden koulujen opintoihin ei tarvitse erikseen hakea.

Kauppakorkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoavat eräillä kursseillaan paikkoja muiden koulujen opiskelijoille. Opinto-oikeutta tulee erikseen hakea.

Kursseille tulee erikseen hakea opinto-oikeutta. Vain niille kursseille, jotka on ilmoitettu osana tarjontaa (ks. alla) voi hakea opinto-oikeutta.

Milloin voin hakea?

Yksittäisille kursseille järjestetään (muutamin poikkeuksin) haku neljä kertaa vuodessa:

 • toukokuussa 15.5.–31.5. haku I–V periodin kursseille
 • syyskuussa 15.9.–30.9. haku II–V periodin kursseille
 • marraskuussa 15.11.–30.11. haku III–V periodin kursseille
 • tammi-helmikuussa 22.1.–5.2. haku IV ja V periodin kursseille

Miten haen?

1. Tutustu tarjontaan

Tarjonta lukuvuonna 2017–2018

2. Tutustu esitietovaatimuksiin

Hakijan tulee täyttää kurssille mahdollisesti asetetut esitietovaatimukset tai muut suorittamisedellytykset. Hakija voi hakea samalla hakukerralla opinto-oikeutta sekä esitietokurssille että sitä seuraavalle kurssille ja opinto-oikeuden saatuaan suorittaa kurssit vaaditussa järjestyksessä.

3. Hyväksytä opinnot HOPSiisi

Hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa haettava kurssi on hyväksytty tutkintoon, on hakemuksen pakollinen liite.

Kurssin tarjoavan korkeakoulun myöntämä opinto-oikeus kurssille ei tarkoita sitä, että opinnot hyväksytään opiskelijan tutkintoon. Opiskelijan tulee itse varmistua asiasta etukäteen hyväksyttämällä opinnot osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS) omassa koulutusohjelmassaan.

Hyväksytä kurssi(t) HOPSiisi jo hyvissä ajoin ennen hakuajan alkua!

4. Täytä hakemus eAge-järjestelmässä

 1. Mene hakujärjestelmään eAgeen
 2. Kirjaudu käyttäen Aalto-tunnuksia.
 3. Täytä hakemus. Tarkista, että haettavien opintojen tiedot ovat hakemuksessa oikein.
 4. Liitä hakemukseesi HOPS (hakemuksen pakollinen liite) ja mahdolliset muut tarvittavat liitteet (erillinen välilehti).
 5. Tallenna hakemus.
 6. Lähetä hakemus käsiteltäväksi järjestelmässä.
 7. Yhdellä hakulomakkeella voit hakea opinto-oikeutta vain yhdelle kurssille kerrallaan. Jos tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta useammalle kurssille saman hakuajan aikana, täytä jokaista kurssia kohden oma hakemus.

Päätökset opinto-oikeuksista noin kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä

Päätökset sisäisen liikkuvuuden opinto-oikeuksista tehdään reilun kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa käsittely kestää myös hieman kauemmin.

Näet tehdyn päätöksen kirjautumalla eAge-järjestelmään ja avaamalla siellä päätöksen. Mikäli sinulle ei tällä kertaa myönnetty opinto-oikeutta, voit hakea uudestaan seuraavassa haussa, mikäli opinnot ovat siinä tarjolla.

Mahdolliset rajoitukset kurssiosallistumiselle

Myönnetty opinto-oikeus ei takaa pääsyä kurssille, mikäli kurssilla on esimerkiksi karsiva alkutentti, osallistujakiintiö tai etusijajärjestys.

Hakijoiden karsinta

Mikäli kurssille hakee enemmän opiskelijoita kuin muiden koulujen opiskelijoille määriteltyyn kiintiöön mahtuu, joudutaan opiskelijoita karsimaan. Karsinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijan opintojen eteneminen omassa kotikorkeakoulussa (pääsääntöisesti pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat ovat etusijalla), esitietovaatimusten täyttyminen jne. Mikäli opiskelijoita ei pystytä karsimaan käyttämällä tasapuolisia kriteereitä, opinto-oikeuden saajat arvotaan.

Yhteystiedot

Login Form

Powered by jms multisite for joomla