aalto-logo-sci-fi-1

Sivuaine kotimaisesta yliopistosta

Koodi: M1FINU-SCI

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Sopimuksen mukaan

Sivuaineen vastuuprofessori: 
Kandidaatin tutkinto: pääaineiden vastuuprofessorit
Diplomi-insinöörin tutkinto: Ohjelman johtajat

Kohderyhmä: Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat

Kiintiöt ja rajoitukset:

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämne utfört vid ett inhemskt universität, Minor completed at a Finnish University

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaine kotimaisesta yliopistosta on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko sivuaineen toisessa kotimaisessa yliopistossa, pääsääntöisesti JOO-opintoina. Sivuaineeksi tarkoitettujen opintojen tulee olla yliopiston tarjoama valmis tai muutoin hyväksymä kokonaisuus (esimerkiksi tietyn aineen perusopinnot). Mikäli sivuaineelle asetettu laajuus ei täyty, sitä voi täydentää erikseen sovittavalla, kokonaisuuteen sopivalla kurssilla.

Tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoiden sivuainekokonaisuuden on vastattava sisällöltään ja oppimistavoitteiltaan opetussuunnitelmassa kuvattuja ehtoja eli sivuaineen tulee täyttää ns. teknisyysvaatimus. Huom. Informaatioverkostojen opiskelijoilla tämä koskee vain kandidaatin tutkintoa.

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla