aalto-logo-sci-fi-1

Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta

Koodi: M1ABR-SCI

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Sopimuksen mukaan

Sivuaineen vastuuprofessori: 
Kandidaatin tutkinto: Pääaineiden vastuuprofessorit
Diplomi-insinöörin tutkinto: Ohjelman johtajat

Kohderyhmä: Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat

Kiintiöt ja rajoitukset:

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämne utfört vid ett utländskt universität, Minor completed at a University Abroad

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaine ulkomaisesta yliopistosta on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko sivuaineen ulkomailla, pääsääntöisesti opiskelijavaihdossa. Sivuaine voi olla yliopiston tarjoama valmis sivuainekokonaisuus tai sen voi koostaa tietyn oppiaineen kurssitarjonnasta. Ulkomailla suoritettu sivuaine ei voi olla mikä tahansa kurssien kokoelma, vaan sivuaineeseen sisällytettävien kurssien tulee olla selkeä, kohdeyliopiston tarjonnasta todettavissa oleva kokonaisuus. Mikäli sivuaineelle asetettu laajuus ei täyty, sitä voi täydentää kokonaisuuteen sopivalla Aalto-yliopiston kurssilla.

Ulkomailla suoritettavasta sivuaineesta sovitaan etukäteen vaihto-opintosuunnitelmassa. Kurssikuvausten lisäksi opiskelijan tulee toimittaa linkki kohdeyliopiston verkkosivuille, josta kokonaisuus on todettavissa.

Tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoiden sivuainekokonaisuuden on vastattava sisällöltään ja oppimistavoitteiltaan opetussuunnitelmissa kuvattuja ehtoja eli sivuaineen tulee täyttää ns. teknisyysvaatimus. Tällöin sivuaineeseen valitaan kursseja teknisestä oppiaineesta. Huom. Informaatioverkostojen opiskelijoilla tämä koskee vain kandidaatin tutkinnon sivuainetta.

 

 

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla