aalto-logo-sv

Aalto-kurser

Aalto-kurserna ordnas av en enskild högskola eller som ett samarbete mellan flera högskolor vid Aalto-universitetet.

Aalto-kurserna är öppna för alla studerande vid Aalto-universitetet. Du behöver alltså inte särskilt ansöka om studierätt utan du kan anmäla dig i WebOodi på vanligt sätt.

Meddelande om en eventuellt avvikande praxis för anmälan finns antecknat i kursbeskrivningen i WebOodi.

På denna sida listas de Aalto-kurser som under läsåret 2017–2018 är öppna för alla studeranden.

Se även University Wide Art Studies

En studerande vid en annan högskola av Aalto universitetet behöver inte söka studierätt för att utföra studier vid Högskolan för elektroteknikHögskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik eller Högskolan för teknikvetenskaper.

I

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen, 6 ECTS

21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 ECTS

71C07000 Muutosviestintä, 6 ECTS

75E00100 Managing Corporate Communication, 6 ECTS

75E17000 Media Management, 6 ECTS

25E50000 Venture ideation, 6 ECTS

32C25000 Sopimusjuridiikka, 6 ECTS

32E11100 Legal Aspects of Finance, 6 ECTS

32E2220 Elinkeinoverotus, 6 ECTS

23C581 Consumer behavior, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS              PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23E21555 Strategy and marketing from a business history perspective, 6 ECTS

23E47000 Digital Marketing, 6 ECTS

23E25000 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi, 6 ECTS

23E85000 Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship, 3 ECTS

31E00910 Applied Microeconometrics I, 6 ECTS

31E11100 Microeconomics: Pricing, 6 ECTS

31E15000 Development Economics I, 6 ECTS

31C00300 Suomen talous ja talouspolitiikka, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8021 Participatory Methods and Facilitation Skills, 5 ECTS

ELO-C3039 Animaatioilmaisun perusteet, 1-3 ECTS

MUO-E8018 Sustainability Politics, 5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CHEM-E1100 Plant Biomass, 5 ECTS

CS-E3210 Machine Learning: Basic Principles

I-II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

31C00100 Mikrotaloustiede, 6 ECTS

23C60000 Market Research, 6 ECTS

31C01100 Taloustieteen matemaattiset menetelmät

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CHEM-A1600 Akateemisen ajattelun alkeiskurssi, 3 ECTS

PHYS-C6370 Fundamentals of New Energy Sources, 5 ECTS 

PHYS-C9381 Energialukutaito: ydinkysymyksiä ja -vastauksia energiasta, 3 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E9007 Project Module: Startups for Urban Culture, 10 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

I - V

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

DOM-E5007 Study project III, 3-5 ECTS

DOM-E5011 Thematic Lecture series III, 3-5 ECTS

DOM-E5054 Workshop III, 3-5 ECTS

DOM-E5089 Games Now!, 3-5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

II

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21C00500 Liikkeenjohdon konsultointi, 6 ECTS

26E02500 Doing Business in Russia, 6 ECTS

71C09000 Global online collaboration and team management, 6 ECTS

71E00200 Communication in Strategy Work, 6 ECTS

75E21000 Corporate Communication in Global Contexts, 6 ECTS

25E53000 Researching Entrepreneurship and Innovation, 6 ECTS

32C060 Verotuksen perusteet, 6 ECTS

32E15100 Kilpailuoikeus I, 6 ECTS

32E25100 Kansainväliset sopimukset, 6 ECTS

23C72050 Customer Experience Management, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS    PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23C79000 New Product Development, 6 ECTS

31E40100 History of Economic Growth and Crises, 6 ECTS

31E99906 Capstone: Microeconomic Policy, 6 ECTS

57E00600 Hackathon project, 6 ECTS

25E44000 Venture Formation, 6 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills, 6 ECTS

23E85050 Advanced Storytelling

31C014100 Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 ECTS

23E28000 Consumer Culture, 6 ECTS

25E55000 Entrepreneurship and Society, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8020 Sustainable Product and Service Design, Theory, 5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies 

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

ENG-A1005 Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi, 3 ECTS

II-IV

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

DOM-E5064 Digital Strategies for Museums and Cultural Heritage, 3 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

III

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

26E04350 Business Model Design, 5 ECTS

21C00400 Projektityö ja -johtaminen, 6 ECTS

21E00031 Business and Society, 6 ECTS

21E00031 Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 ECTS

26E00800 Global Marketing Management, 6 ECTS

71C08000 Strategic stakeholder relations, 6 ECTS

32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 ECTS

32C26000 Yhtiöjuridiikka, 6 ECTS

32E28100 Markkinoiden juridinen toimintaympäristö, 6 ECTS

32E29000 European and International Tax Law, 6 ECTS

23C510 Integrated Marketing Communications, 6 ECTS

23C550 Services Marketing, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS         PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23C60500 Marketing Analytics New!, 6 ECTS

23E28000 Consumer Culture, 6 ECTS

23E87050 Meet the Stage: Public Speaking and Interaction Skills 6 ECTS

31E00500 International Trade, 6 ECTS

31E13000 Microeconomics: Industrial Organzation 6, ECTS

31E03000 Investment Decisions in Emerging Markets, 6 ECTS

30E03000 Data Science for Business I, 6 ECTS

21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ARTS-A0800 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 ECTS

MUO-E8017 Eco-auditing, 2 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

REC-E4030 Affärsjuridikens grunder, 5 ECTS

III - IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

21E12002 CAPSTONE in Creative Sustainability, 6 ECTS

31C00200 Makrotaloustiede, 6 ECTS

31C01100 Taloustieteen matemaattiset menetelmät 6 ECTS

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

PHYS-C1380 Multi-disciplinary energy perspectives, 5 ECTS

ELEC-A4930 Astronomical View of the World, 3 ECTS

TU-L2010 Video analysis in the research of organizational co-creation   PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

III - V

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ARTS-A0605 Johdatus filosofiaan, 2 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

IV

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

25C00200 Entrepreneurship and Innovation Management, 3 ECTS

25E55000 Entrepreneurship and Society, 6 ECTS

21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa, 6 ECTS

21C00150  Introduction to business, 6 ECTS

21E00012 Gender and Diversity at Work, 6 ECTS

26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 ECTS

71C03000 Digitaalinen viestintä ja media, 6 ECTS

75E15000 Investor Relations, 6 ECTS

25E18000 Sustainable Entrepreneurship, 6 ECTS

25E53000 Researching Entrepreneurship and Innovation, 6 ECTS

32C31000 Työsuhdejuridiikka, 6 ECTS

32E31100 Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet, 6 ECTS

32E21010 Rahoitusoikeus, 6 ECTS

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS           PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23E53010 Brand Performance Management, 6 ECTS

31E00600 Open Economy Macroeconomics, 6 ECTS

31E00700 Labor Economics, 6 ECTS

31E16000 Development Economics II, 6 ECTS

31E23000 Macroeconomics: Policy, 6 ECTS

30E03500 Data Science for Business II, 6 ECTS

21C00150 Introduction to business, 3 ECTS

21E00038 "Put Your Head on a Blockchain" - Strategies for Employing Emergent Technologies for Business and Society, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ARTS-E0803 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

IV - V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

23C60000 Market Research, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8012 Design for Government, 10 ECTS

ARTS-A0702 Digitaalinen maalaus ja vektorikuvitus (verkkokurssi), 6 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

Tekniikan alan koulut / Tekniska högskolor / Schools of Technology

CHEM-A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin, 3 ECTS

CHEM-A1610 Design meets Biomaterials, 3 ECTS

REC-E4030 Affärsjuridikens grunder, 5 ECTS

V

Kauppakorkeakoulu / Handelshögskolan / School of Business

JOIN-C7002 Design and Creativity in Business, 6 ECTS

21E11001 Dialogues on Corporate responsibility in global economy, 6 ECTS

71C00400 Työyhteisöviestintä, 6 ECTS

32E30001 Tax Challenges for Multinational Enterprises, 6 ECTS 

23C77051 Myynnin verkkokurssi, 6 ECTS      PERUTTU / INSTÄLLD / CANCELED

23E47000 Digital Marketing, 6 ECTS

23E57000 Fashion Marketing, 6 ECTS

31C00800 Personnel Economics, 6 ECTS

31C00900 Raha- ja pankkiteoria, 6 ECTS

31C01300 Energy and Environmental Economics, 6 ECTS

31E00710 Topics in Labor Economics, 6 ECTS

31E01400 Macroeconomics of Labor Markets, 6 ECTS

30E00300 Productivity and Efficiency Analysis, 6 ECTS

75E26000 Crossroads case competition course, 6 ECTS

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

MUO-E8023 Values in Design Futures, 5 ECTS

DOM-E5090 Games Now! Workshop 1, 2-3 ECTS

Tutustu myös kaikille Aallon opiskelijoille avoimiin University Wide Art Studies -opintoihin

Se även University Wide Art Studies

See also University Wide Art Studies

TBA

Taiteiden ja suunnittelu korkeakoulu / Högskolan för konst, design och arkitektur / School of Arts, Design and Architecture

ELO-E5012 Lavastustaiteen erityisalueet (MA): Storytelling in virtual reality, 5 ECTS

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla