aalto-logo-sv

Anvisningar för antagna

Att anmäla sig till kurser och tentamina

Studierätten registreras i studieregistret vanligtvis inom en månad efter att beslutet fattats. Ett personligt meddelande om studierätten sänds till dig per e-post. Studierätten gäller enbart de kurser eller det biämne som du beviljats studierätt till.

När studierätten registrerats kan du anmäla dig till kurser och tentamina i WebOodi med ditt Aalto-användarnamn. Observera att anmälningstider- och förfaranden kan avvika något från de som används vid din högskola. Eftersom arrangemangen vid den andra högskolan även i övrigt kan skilja sig från din högskola, rekommenderas det att du bekantar dig med högskolans Into-sidor och i synnerhet den information som berör de praktiska arrangemangen kring studierna. I problemsituationer kan du kontakta den studieansvarige vid institutionen som ansvarar för kursen eller kontakta högskolans studerandeservice.

Begränsningar för kursdeltagande

Beviljad studierätt garanterar inte tillträde till kursen ifall kursen har till exempel urvalsprov, kvoter eller prioritetsordning för kursdeltagare.

Studierättens längd

Studierätten vid en annan högskola inom universitetet är alltid tidsbegränsad. För enskilda kurser är studierätten giltig i ett år och för biämnen två år (för biämnen av färre än 18 studiepoäng är studierätten giltig i ett år). Tentamina och eventuella omtentamina ska avläggas medan studierätten är i kraft.

För studier som inte avlagts inom beviljad tid för studierätten ska du ansöka om ny studierätt ifall du önskar slutföra studierna. Ifall du utexamineras från din högskola upphör samtidigt din studierätt för studier vid en annan högskola.

Kontaktuppgifter

Login Form

Powered by jms multisite for joomla