aalto-logo-arts-sv-3

ARTS´ biämnen för alla studerande

Biämnen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är indelade i guiden under två rubriker: ARTS´ biämnen för alla studerande och ARTS´ biämnen bara för studerande vid ARTS.

Sidorna ARTS´ biämnen för alla studerande innehåller information om biämnen som erbjuds av Högskolan för konst, design och arkitektur och som kan väljas huvudsakligen av alla studerande vid Aalto-universitetet. Notera dock att det kan förekomma biämnen som erbjuds enbart för studerande vid specifika huvudämnen/institutioner.

Sidorna ARTS´ biämnen bara för studerande vid ARTS innehåller information om biämnen som enbart erbjuds till studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

I basinformationen om biämnet framkommer närmare uppgifter om biämnets målgrupp, hur ansökan till biämnet sker samt ifall det förekommer begränsningar på vem som kan antas till biämnet.

Se anvisningar för sökande för tilläggsinformation om ansökan till biämnen.

ARTS´ biämnen för alla studerande

Biämne

Omfattning i studiepoäng

Undervisningsspråk

BIÄMNEN I KANDIDATEXAMEN

Animerad film

15-25

Finska/engelska

Arkitekturhistoria (kandidatnivå)

15-25

Finska

Audiovisuell projektledning

15-25

Finska/engelska

Audiovisuellt berättande och dramaturgi

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Biämneshelhet i serieteckning

25

Finska

Byggnadsplanering

15

Finska

Design

15

Finska

Dokumentärfilm

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Filmens historia

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Filmfotografi

15-25

Finska

Filmklippning

15-25

Finska

Framtidsforskning

25

Finska

Media

15-25

Finska

Samhällsplanering

15-25

Finska

Scenografi och kostymdesign

15-25

Finska/engelska

Stadsakademi

15-25

Finska

BIÄMNEN I HÖGRE EXAMEN

Arkitekturhistoria (magisternivå)

15-25

Finska

Audiovisuell affärsverksamhet

15-30

Finska/engelska

Audiovisuell gestaltning och planering

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Audiovisuell projektledning

15-25

Finska/engelska

Audiovisuellt berättande och dramaturgi

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Biämnesstudier i media

15

Finska

Collaborative and Industrial Design

20

Engelska

Creative Sustainability

15-25

Engelska

Digital Visual Design (DeViDe)

15-25

Engelska

Dokumentärfilm

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Dynamic Visualization in New Media

25

Engelska

Filmens historia

15-25

Finska (en del av undervisningen ges på engelska)

Filmfotografi

15-25

Finska/engelska

Filmklippning

15-25

Finska

Game Design and Production

15 eller 25

Engelska

International Design Business Management (IDBM)

25

Engelska

Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA)

15

Engelska

Pack-Age: Interdisciplinary Packaging Design Project

15

Engelska

Scenografi och kostymdesign

15-25

Finska/engelska

Sound in New Media

15-25

Engelska

Urban Studies & Planning

25

Engelska

USchool / Användbarhetsskola

20

Finska/engelska

Visual Culture and Contemporary Art

15

Engelska

 

Login Form

Powered by jms multisite for joomla